Arbeidsgiver
Creo – forbundet for kunst og kultur
Stillingstittel
Regnskaps- og administrasjonsleder
Frist
15.08.2019
Varighet
Fast
Som et ledd i arbeidet med å bygge opp vår fremtidige organisasjon søker Creo regnskaps- og administrasjonsleder. Stillingen innebærer:

  • Hovedansvar for alle Creos regnskaper fra A til Å, inkludert stiftelser, legater og fond Creo forvalter.
  • Regnskapskontroll og analyse samt rapportering internt og eksternt.
  • Ansvarlig for Visma regnskap, lønn, expense, reporting, Maestro årsoppgjørssystem og andre regnskapsmoduler Creo benytter.
  • Ansvaret innebærer også vedlikehold, videreutvikling, automatisering og utvikling av digitale løsninger.
  • Revisorkontakt internt og eksternt.
  • Personalansvar for regnskaps- og administrasjonsområdet. I dette inngår medlemsservice, forsikringer, regnskap, lønn og kontoradministrasjon totalt 6 personer.

Kandidaten må ha meget god kunnskap om og brukererfaring i Visma regnskaps- og rapporteringsmoduler samt Excel og MS Office pakken. For å sikre utviklingen av Creos administrasjon og ansatte vil gode lederegenskaper også vektlegges.

Vi kan tilby varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, og muligheter til å påvirke din egen arbeidsdag. Vi har et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø med en arbeidshverdag der vi er opptatt av å dele kompetanse. Du vil få arbeidsvilkår etter tariffavtale og konkurransedyktige betingelser.

Visuell skillelinje

Om arbeidsgiveren

Creo er Norges største og viktigste kunstnerorganisasjon for utøvende kunstnere, pedagoger og andre yrkesutøvere og studenter innen kunst- og kulturfeltet. Alle yrkesutøvere som har inntekt av musikk, dans, scenekunst og andre nærliggende yrker kan tas opp som medlem.
Creo arbeider for gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene, gode rammevilkår for kunst- og kulturfeltet, og kunsten og kulturens viktige plass i samfunnet.

Creo er i rivende vekst og omfatter stadig flere nye medlemmer og grupper som stiller nye krav til organisasjonen. Creo teller i dag ca. 9000 medlemmer.