Oslo kommunes krisepakke til kulturaktører

Oslo kommune har satt av 6,2 millioner kroner i stipender til Oslo-baserte kunstnere som en del av byrådets krisepakke til kulturaktører. Formålet er å styrke økonomien til hardt pressede kunstnere og stimulere til ny produksjon. Midlene skal fordeles til enkeltkunstnere basert på en åpen søknadsrunde.

Byrådet har gitt Creos regionlag for Oslo i oppdrag å fordele midlene på 2,3 millioner til musikkfeltet.

 

Hvem kan søke?

Musikere bosatt i Oslo Kommune med registrert bostedsadresse i Oslo innen 31. desember 2019.

Hva skal stipendet gå til?

Stipendet kan gå til kunstnerisk utviklingsarbeid for enkeltkunstnere, prosjekter og ulike produksjonsutgifter, herunder husleie.

Hva skal søknaden inneholde?

  • Prosjektbeskrivelse (en kortfattet beskrivelse av prosjektets innhold med en økonomisk oversikt)
  • Oversikt over utdannelse og kunstnerisk produksjon

Stipendet gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering av kunstnerisk kvalitet og aktivitet.

Stipendbeløp

Det tildeles stipender på opp til 70.000 kroner. Vi ber søkere utvise nøkternhet og forståelse for at midlene er begrenset.

Hvordan søke

Vi åpner for søknader fra 10. august til søknadsfristen 1. september. Søknad med vedlegg i PDF sendes på epost til soknad@creokultur.no