Creo søker søker forbundssekretær/saksbehandler med tariffansvar

Creo er Norges største og viktigste kunstnerorganisasjon for utøvende kunstnere, pedagoger og andre yrkesutøvere og studenter innen kunst- og kulturfeltet. Alle yrkesutøvere som har inntekt av musikk, dans, scenekunst og andre nærliggende yrker kan tas opp som medlemmer.

Creo arbeider for gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene, gode rammevilkår for kunst- og kulturfeltet, og ikke minst for kunsten og kulturens naturlige og viktige plass i samfunnet.

Creo er i rivende vekst og omfatter stadig flere nye medlemmer og grupper som stiller nye krav til organisasjonen. Siden 2012 har Creo vokst med over 1000 nye medlemmer og teller i dag ca. 9000 medlemmer. Creo søker en engasjert, samarbeidsvillig og utviklingsorientert person til å fylle vår ledige stilling som forbundssekretær/ saksbehandler med tariffansvar.

I dag er hovedarbeidsområdet oppfølging av forbundets medlemmer, saksbehandling og forhandlinger innenfor blant annet det kirkelige tariffområdet.  Erfaring fra organisasjonsarbeid og forhandlinger vil derfor være vesentlig. Kulturfaglig bakgrunn og kunnskap om det kirkelige tariffområdet er ønskelig, men ikke avgjørende. Stillingen kan bli tillagt andre ansvarsområder avhengig av organisasjonens samlede kompetanse og medlemmenes behov. God skriftlig og muntlig formuleringsevne og erfaring med bruk av dataverktøy er nødvendig.

Vi kan tilby varierte og utfordrende arbeidsoppgaver og muligheter til å påvirke din egen arbeidsdag. Vi har et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø med en arbeidshverdag der vi er opptatt av å dele kompetanse.  Vi tilbyr arbeidsvilkår etter tariffavtale og konkurransedyktige betingelser. Stillingen kan medføre noe reisevirksomhet og uregelmessig arbeidstid.

Søknadsfristen er 10.05. 2019. Søknad sendes til en@creokultur.no

For mer informasjon om stillingen kontakt:

Daglig leder Erik Normann
Telefon: 92467390
epost:  en@creokultur.no

eller

Nestleder Anders Hovind
Telefon: 97002768
epost: ah@creokultur.no