Som medlem av Creo er du også medlem av et av forbundets regionlag.

Du er registrert som medlem i regionlaget hvor du er bosatt, hvis du ikke ber om annen registrering. Det er gjennom regionlaget du utøver dine demokratiske rettigheter i Creo. Se Creos normalvedtekter for regionlag.

Creos regionlag

E-post: postoao@creokultur.no
Telefon: 404 52 067

Vi har kontor i Oslo Kongress-senter, Youngs gate 11, 5. etasje.
Ikke nøl med å ta kontakt hvis det er noe du lurer på.

Følg oss på Facebook! 

E-post: posti@creokultur.no

Spørsmål vedrørende KA-sektoren:
Daniel Bjørlo: 977 29 302
Vidar Hoel: 971 46 466
Roger Andreassen: 938 64 265

Spørsmål vedrørende KS-sektoren:
Magnus Mulligan: 970 38 809

Spørsmål vedrørende freelance-sektoren:
Camilla Granlien: 922 51 280

Følg oss på Facebook!

 

E-post: posta@creokultur.no

Leder av Creo Agder er Tarjei Fjørtoft
Telefon: 982 56 143 eller 977 17 935

 

Følg oss på Facebook

E-post: postt@creokultur.no
Telefon: 982 56 147.

Følg oss på Facebook!