Creo har inngått forpliktende samarbeidsavtaler med følgende organisasjoner
Visuell skillelinje

Creo er medlem av følgende internasjonale organisasjoner

  • NUMU, nordisk union for musikkutdannere
  • ISME, International Society for Music Education
  • NMU, Nordisk Musikerunion
  • FIM, International Federation of Musicians
  • Nordisk kirkemusikkråd