Creos prinsipprogram og handlingsplan 2019-22, vedtatt av landsmøtet, 24.–26. oktober 2018.

Creos næringspolitiske plattform 2019-22, vedtatt av forbundsstyret september 2019.

Yrkesetiske retningslinjer for musikkterapeuter.