Creos prinsipprogram 2018-22, vedtatt av landsmøtet, 24.–26. oktober 2018.

MFOs prinsipprogram 2015-18, vedtatt av landsmøtet 22.-24. oktober 2014.

MFOs handlingsplan for 2018, vedtatt av forbundsstyret desember 2017.

MFOs utdanningspolitiske plattform, vedtatt av forbundsstyret 6. mai 2014.

MFOs næringspolitiske plattform 2015-17, vedtatt av forbundsstyret mars 2015.

Yrkesetiske retningslinjer for musikkterapeuter.