Creos vedtekter, vedtatt av forbundets 5. ordinære landsmøte,
24. – 26. oktober 2018.

Normalvedtekter for Creos regionlag, vedtatt av forbundets 5. ordinære landsmøte, 24. – 26. oktober 2018.

 

Normalvedtekter for klubber i Creo, vedtatt av forbundsstyret med virkning fra 1. januar 2015.

Vedtekter for MFOs vederlagsfond, vedtatt av forbundets 4. ordinære landsmøte, 23.-24. oktober 2014.