MFOs vedtekter, vedtatt av forbundets 4. ordinære landsmøte, 23.-24. oktober 2014.

MFOs vedtekter, vedtatt av forbundets 4. ordinære landsmøte, 23.-24. oktober 2014.

Normalvedtekter for MFOs regionlag, vedtatt av forbundets 4. ordinære landsmøte, 23.-24. oktober 2014.

Normalvedtekter for klubber i MFO, vedtatt av forbundsstyret med virkning fra 1. januar 2015.

Vedtekter for MFOs vederlagsfond, vedtatt av forbundets 4. ordinære landsmøte, 23.-24. oktober 2014.