Et arrangement godkjennes som andelsberettiget når det inneholder elementer av nyskapende art, men uten i vesentlig grad å endre originalverkets form. harmonisering, eller tematisk/rytmisk materiale.

Hvis man har skrevet musikken sammen gir det ikke mening å fordele arrangørandeler, men heller rene komponistandeler mellom opphavspersonene. Noen band har for ordens skyld gjort det til hovedregel å dele alle låter likt seg i mellom for å kunne holde en indre solidaritet i gruppa. Har bandet en hovedlåtskriver som lager all musikken og ber resten av bandet om å bidra med instrumentering skal ikke dette automatisk gi noen arrangør andel. Dersom den samme låten blir omgjort til arrangement for korps eller kor av en annen opphavsmann kan dette gi arrangørandeler, men ikke uten opphavspersonens samtykke.

Tonos arrangørandel er beskrevet i Tonos fordelingsplans §12 og den sier:

Et arrangement godkjennes som andelsberettiget når det inneholder elementer av nyskapende art, men uten i vesentlig grad å endre originalverkets form, harmonisering, eller tematisk/rytmisk materiale. Følgende endringer av originalverket berettiger IKKE til arrangørandel:

  1. Tilføyelser eller forandring av dynamikk, frasering, ornamentering, fingersetting o.l.
  2. Forenklinger, forkortelser eller redigeringsmessige forandringer
  3. Transponeringer eller rene transkripsjoner
  4. Andre lignende forandringer

 

En arrangørandel er altså en andel som gis for en spesiell bearbeidet versjon av hovedverket (Les= låten). Arrangørandelen følger altså ikke hovedverket dersom opphavspersonen skulle ønske å endre sitt eget åndsverk.