Treningslære og fysisk helse for kunstneriske utøvere

Om man er musiker, danser, sanger eller på andre måter utøver, er det helt essensielt at kroppen har de kapasitetene som trengs for å prestere. Den må tåle de fysiske belastingene den utsettes for til daglig. Da gjelder det å trene seg bedre! Creo opplever at det for mange sceniske yrkesgrupper er lite fokus på øvings-/treningslære og fysisk helse, og at det er mange myter som florerer rundt disse temaene.

Idretten er en viktig drivkraft i utviklingen av effektive treningsmetoder. Creo har derfor valgt å samarbeide med Norges idrettshøgskole når vi nå tar tak i tematikken. Også fordi kunstnere i all hovedsak er å betrakte som toppidrettsutøvere som trener, presterer daglig, jobber i ekstreme konkurranseyrker, har lite reell «off season», jobber med smerter og står jevnlig overfor risikoen for skader som kan true den kunstneriske karrieren. I tillegg skal en kunstnerisk utøver som regel også stå i yrket sitt lenger enn de fleste idrettsutøvere.