Studerer du musikk, scenekunst eller andre kunstneriske fag? 

Med snart 11 000 medlemmer er Creo Norges største kunstnerorganisasjon. Vi arbeider for å sikre medlemmene våre bedre lønns, – og arbeidsvilkår, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende.

Creos student- og elevmedlemskap koster kun kr 600,- per år.
Medlemskapet løper fra 1. august til 31. juli.

 

Bli medlem

Det er tryggere å satse, når du ikke står alene

Som ung utøver eller student vil du sannsynligvis komme i situasjoner hvor du har behov for råd, veiledning og støtte fra erfarne kolleger. Arbeidslivet er uforutsigbart, og det er godt å ha noen i ryggen når du trenger hjelp. Som medlem i Creo har du alltid tilgang til informasjon, veiledning og bistand i ditt arbeidsforhold.

Creo er opptatt av at våre medlemmer har en trygg og forutsigbar arbeidssituasjon. Vi har skarpskodde saksbehandlere og jurister som bistår deg i saker som omhandler lønn, arbeidstid, ferie, permisjonsrettigheter, ansettelse, oppsigelse, kontrakter, opphavsrett og mye mer.

Visuell skillelinje

Medlemsfordeler

Fordelene ved å være medlem i Creo er mange. I tillegg til å sikre deg trygghet i ditt arbeidsforhold, har vi forhandlet frem en rekke gunstige forsikringsordninger spesielt tilpasset våre medlemmers behov.

Som medlem i Creo får du:

 • Veiledning og bistand i arbeidslivet
 • Juridisk rådgivning
 • Advokatbistand i jobbrelaterte forhold
 • Søknads- og kontraktshjelp
 • Fri inkassotjeneste
 • Skatteveiledning
 • Kurs og konferanser
 • Ulykkes- og ansvarsforsikring
 • Markedets beste innboforsikring
 • Medlemsfordeler hos LOfavør, f.eks.bank og forsiking

I tillegg får du tilgang til Norges beste instrument- og utstyrsforsikring, Advokatforsikring fra HELP og Reiseforsikring fra Europeiske.

Visuell skillelinje

Hvem kan bli studentmedlem i Creo?

Alle som har inntekt fra kunstneriske eller kunstpedagogiske yrker, eller virksomheter med tilknytning til kulturlivet, kan bli en del av Creo-fellesskapet.

Vi har allerede mange forskjellige medlemsgrupper som inkluderer musikere, sangere, pedagoger, teknikere, dansere, tradisjonshåndverkere, motedesignere, musikkterapeuter, kirkemusikere, scenografer, dramaturger, musikalartister, statister, ledere og administratorer i kulturvirksomheter, og stadig flere slutter seg til oss. Felles for alle er at de jobber innen kunst- og kulturfeltet.

Elever og studenter kan bli medlemmer på følgende særskilte vilkår:

 • Elever og studenter mellom 15 og 19 år kan bli medlemmer uten spesielle krav til dokumentasjon.
 • Etter fylte 19 år må det framvise gyldig studiebevis, eller dokumentasjon for private studier. Det forutsettes at studiene fører fram til yrkeskompetanse som gir rett til ordinært medlemskap i Creo (se ovenfor). Studievirksomheten må være hovedbeskjeftigelse og eventuell inntekt (jf. kontingentreglementet § 2 nr. 2 a) må ikke overstige inntektsgrensen for uavkortet helårsstipend fra Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen).
 • Du må ha enten D-nummer eller norsk personnummer for å kunne melde deg inn.

 

Bli medlem

Visuell skillelinje

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!

Sentralbord: 23 10 22 10
Ordinær telefontid er kl. 10.00-11.30 og kl. 12.00-14.00

E-post: kontingent@creokultur.no