Som medlem i Creo kan du få juridisk rådgivning og bistand i jobbrelaterte forhold. Dette er den mest omfattende av alle Creos medlemsfordeler. 

Gjennomgang av avtaler

Creo tilbyr gratis gjennomgang av alle typer jobb-relaterte avtaler før avtalen eventuelt undertegnes. Dette kan f.eks. gjelde arbeidsavtaler, konsertavtaler, platekontrakter, managementavtaler eller forlagsavtaler.

Avtaleforhandling

Bistand til konkrete avtaleforhandlinger ytes etter behov, og i den utstrekning Creo har kapasitet. Slik bistand er også gratis, og kan f.eks. arte seg som «suffli», altså slik at du holder løpende kontakt (per telefon eller epost) med Creo under forhandlingene, uten at Creo er fysisk til stede. Når du og din motpart mener å ha nådd et forhandlingsresultat, kan du legge det fram for Creo til vurdering.

Tvisteløsning

Bistand til tvisteløsning i jobb-relaterte saker er gratis for Creos medlemmer. Det gjelder også dersom tvisten må bringes inn for domstolene. Forutsetningen er at tvisten på forhånd er «godkjent» av Creo. Alle henvendelser vedrørende rådgivning, forhandlingsbistand og tvisteløsning rettes til Creos hovedkontor på telefon 2310 2210 eller per epost.

Les Retningslinjer for juridisk bistand

 

Bli medlem

Visuell skillelinje

Advokatforsikring

Gjennom medlemskapet ditt har du allerede gratis advokatbistand knyttet til yrkesutøvelse. Bestiller du LOfavør advokatforsikring sikrer du deg også på det privatsrettslige plan. Med LOfavør advokatforsikring får du juridisk rådgivning og advokatbistand ved konflikter og rettssaker innen familierett, arverett, kjøpsrett, krenkende nettpublisering, og faste eiendomsforhold (ikke kjøp og salg av bolig).

Visuell skillelinje

Creo kan også bistå med

Hvis du er usikker på betalingsevnen til en framtidig arbeids- eller oppdragsgiver, kan du be Creo om å foreta en kredittvurdering av vedkommende før du eventuelt inngår arbeidsavtale eller kontrakt.

Kredittvurdering av selskap som har levert årsregnskap er gratis for våre medlemmer. Vurdering av privatpersoner og enkeltpersonforetak kan utføres mot selvkost for Creo, vanligvis et par hundrelapper.

Creos inkassotjeneste er et gratis tilbud til alle medlemmer, og går ut på at forbundet påtar seg å inndrive ubetalte og uomtvistede lønns- og honorarkrav på dine vegne i samsvar med reglene i inkassoloven. For å benytte deg av tjenesten sender du Creo en kopi av arbeidsavtale eller kontrakt, samt kopi av din faktura eller purring.

Er ditt lønns- eller honorarkrav omtvistet (arbeids- eller oppdragsgiver vil ikke betale hele eller deler av kravet), foreligger det en tvistesak, og inkasso kan ikke benyttes. Heldigvis for Creo-medlemmer er også behandling av slike tvister en gratis medlemsfordel.

Arrangøren har nettopp ringt og avlyst en jobb. Hva gjør du?
De aller fleste yrkesmusikere opplever avlysninger. Noen oftere enn andre. En avlysning kommer alltid ubeleilig, og noen spørsmål i den forbindelse haster det gjerne med å få svar på.

Ta kontakt med Creo så snart du får varsel om en (mulig) avlysning. Slike situasjoner kan reddes til din fordel. Vi kan bistå deg med å kreve erstatning for avlysningen, og med å få erstatningen utbetalt. Hvis det kravet du fremmer støttes av Creo, men bestrides av arrangøren, kan du få hjelp til å ta saken til domstolene

All bistand fra Creo i slike saker er fullt ut betalt gjennom kontingenten din.