Velkommen til Creo TFS!

Vårt regionlag teller rundt 450 medlemmer blant scenekunstnere, pedagoger og andre kulturarbeidere, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende. Vi har rundt tretti lokale tillitsvalgte i ulike sektorer.

Vi arbeider for å sikre våre medlemmer gode lønns- og arbeidsvilkår og bistår i forhandlinger og med veiledning i arbeidslivsrelaterte spørsmål. Ta gjerne kontakt med styret hvis det er noe vi kan hjelpe med.

 

Kontakt:

E-post: posttfs@creokultur.no
Telefon: 924 81 328

Følg oss på Facebook!

Visuell skillelinje

  • Maiken Garder (produsent, scenekunst – Hammerfest)
  • Karoline Stensland (musiker, frilans – Tromsø)
  • Ola Asdal Rokkones (musiker, frilans – Tromsø)
  • Henrik Lien (lystekniker – Harstad)
  • Lisa pedersen (kulturskole, Akks – Vadsø)
Vara
  • Eirin Hammari, Tromsø
  • Johanna Coraline Jensen, Tromsø

Årsmøte 2023

Årsmøtet vil finne sted ved Quality Hotel Saga onsdag 12.04.23 klokka 18.00 og er berammet til ca 20:00. Etter møtet byr regionlaget medlemmene på middag i Tromsø sentrum. Det er også anledning til å delta digitalt på årsmøtet.

Påmelding sendes posttfs@creokultur.no innen 29.03.23

Se innkalling og saksliste

 

Protokoll Årsmøte 2022

Protokoll Ekstraordinært Årsmøte 2022

Protokoll Årsmøte 2021

Protokoll Årsmøte 2020