Velkommen til Creo TFS!

Vårt regionlag teller rundt 420 medlemmer blant scenekunstnere, pedagoger og andre kulturarbeidere, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende. Vi har rundt tretti lokale tillitsvalgte i ulike sektorer.

Vi arbeider for å sikre våre medlemmer gode lønns- og arbeidsvilkår og bistår i forhandlinger og med veiledning i arbeidslivsrelaterte spørsmål. Ta gjerne kontakt med styret hvis det er noe vi kan hjelpe med.

 

Kontakt:

E-post: posttfs@creokultur.no
Telefon styreleder: 971 82 289

Følg oss på Facebook!

Visuell skillelinje

Styremedlemmer:

  • Tonje Braaten, styreleder
  • Sissel Anette Myhre
  • Karoline Olsen Stensland
  • Eirik Hagerup
  • Lisa Helstrøm Jørgensen

Varamedlemmer:

  • Sigrid Lien Schulerud
  • Ola Asdahl Rokkones

Creo TFS skal avholde årsmøte 5.april 2022.

Frist for innsending av saker er 22.februar
Sakene sendes til posttfs@creokultur.no

Creos landsmøtet skal holdes innen utgangen av november i år. Årsmøtet i Creo TFS kan vedta saker som regionlaget skal sende inn som sak til landsmøtet. Forslag til saker til landsmøtet skal sendes som sak til årsmøtet innen fristen.

 

Protokoll Årsmøte 2021

Protokoll Årsmøte 2020