Velkommen til Creo TFS!

Vårt regionlag teller rundt 450 medlemmer blant scenekunstnere, pedagoger og andre kulturarbeidere, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende. Vi har rundt tretti lokale tillitsvalgte i ulike sektorer.

Vi arbeider for å sikre våre medlemmer gode lønns- og arbeidsvilkår og bistår i forhandlinger og med veiledning i arbeidslivsrelaterte spørsmål. Ta gjerne kontakt med styret hvis det er noe vi kan hjelpe med.

 

Kontakt:

E-post: posttfs@creokultur.no
Telefon: 412 77 590

Følg oss på Facebook!

Visuell skillelinje

  • Leder, Sissel Anette Myhre
  • Nestleder, Eirik Hagerup
  • Kasserer, Karoline Olsen Stensland
  • Sekretær, Ola Asdahl Rokkones
  • Medlem, David Solheim

 

  • Vara, Harald Lind-Hansen
  • Vara, Sigrid Lien Schulerud

Årsmøte 2023

Årsmøtet vil finne sted ved Quality Hotel Saga onsdag 12.04.23 klokka 18.00 og er berammet til ca 20:00. Etter møtet byr regionlaget medlemmene på middag i Tromsø sentrum. Det er også anledning til å delta digitalt på årsmøtet.

Påmelding sendes posttfs@creokultur.no innen 29.03.23

Se innkalling og saksliste

 

Protokoll Årsmøte 2022

Protokoll Ekstraordinært Årsmøte 2022

Protokoll Årsmøte 2021

Protokoll Årsmøte 2020