Velkommen til Creo TFS!

Vårt regionlag teller rundt 420 medlemmer blant scenekunstnere, pedagoger og andre kulturarbeidere, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende. Vi har rundt tretti lokale tillitsvalgte i ulike sektorer.

Vi arbeider for å sikre våre medlemmer gode lønns- og arbeidsvilkår og bistår i forhandlinger og med veiledning i arbeidslivsrelaterte spørsmål. Ta gjerne kontakt med styret hvis det er noe vi kan hjelpe med.

 

Kontakt:

E-post: posttfs@creokultur.no
Telefon styreleder: 917 75 622

Følg oss på Facebook!

Visuell skillelinje

  • Per-Inge Jensen – leder
  • Sigrid Lien Schulerud – nestleder og sekretær
  • Tonje Braaten – kasserer
  • Anders Eriksson