Velkommen til Creo Vestland! Regionlaget har ca 1000 medlemmer som er organisert i Creo og ledes av et styre som velges på årsmøte.

Styret i regionlaget har som oppgave å drive regionalt og lokalt kultur- og utdanningspolitisk arbeid, rekruttere og informere medlemmer, og påse at det er valgt eller oppnevnt tillitsvalgte ved alle aktuelle arbeidsplasser i regionen. Regionlagets viktigste oppgave er å veilede og bistå medlemmer i forhandlinger, faglige spørsmål og tvister. Se ellers den gjeldende handlingsplanen som er årsmøtets vedtatte styringsverktøy for hvordan styret skal prioritere innsatsen.

Kontakt gjerne regionlaget ditt

Ta gjerne kontakt med regionlaget dersom det skulle være noe du trenger fra Creo. Det kan være i forbindelse med konflikter på arbeidsplassen, lokale forhandlinger om lønn eller arbeidstid, spørsmål rundt arbeid som plasstillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt,  eller annet du tror vi kan hjelpe til med. Vi tar imot innspill!

Creo Vestland Stipendfond

Styret administrerer også Creo Vestland Stipendfond. Alle medlemmer i Creo som har tilknytning til regionen er velkomne til å søke stipendet som blir utlyst på vårparten hvert år.  Vi får inn svært mange gode søknader og fondet er nå solid etablert.


Kontaktinfo:

E-post: postvestland@creokultur.no
Leder, Wenche Høidal Husom

Kontoret på Torgalmenningen 3B er nå historie og vi avholder nå styremøtene på orkesterkontoret til BFO i Grieghallen.
Postadressen er nå Creo Vestland, Strandgaten 201, 5004 Bergen.
Forretningsadressen (styremøtelokalene) er Edvard Griegs plass 1, 5015, Bergen

Creo Vestland håper at aktiviteten kommer til å bli større på Facebook-sidene framover. Styret oppfordrer medlemmene til å like sidene, poste innlegg og bruke dem flittig.

Følg oss på Facebook!

Visuell skillelinje

Leder:
Wenche Høidal Husom

Nestleder:
John William Kay, Manger (KA)

Styremedlemmer for to år:

  • Johnny Osberg, Bergen (Frilans/sjølvstendig næringsdrivande)
  • Christine Marøy, Sunnfjord (KS)

Varamedlemmer for ett år:

  • Ingvill Espedal, Bergen (KS/Freelance/Sjølvstendig næringsdrivande)
  • Bodil Erdal, Bergen (Spekter)

 

Creo Vestland lyser ut et fritt antall stipender til medlemmer av Creo.

Stipendene er på til sammen kr. 40 000,- og tildeles enkeltmedlemmer eller grupper. (Beløpet er med forbehold, bestemmes endelig 1. juni).

Stipend skal tildeles medlemmer av Creo Vestland eller medlemmer av Creo som har registrert adresse eller annen nær tilknytning til regionen.

Det kan søkes om støtte til utdanning, etterutdanning, konsert-, scene- eller kunstprosjekter, innspillinger eller andre relevante prosjekter.

Søknaden sendes på e-post til postvestland@creokultur.no
der signert søknad med vedlegg er én komplett fil. Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse, budsjett og CV. Søknader som ikke er i henhold til ovenstående kriterier, vil ikke bli behandlet.

Merk emnefeltet ”Stipendsøknad 2022”.

Søknadsfrist er 1. juni 2022.