Velkommen til Creo Vestland! Regionlaget har ca 1000 medlemmer som er organisert i Creo og ledes av et styre som velges på årsmøte.

Styret i regionlaget har som oppgave å drive regionalt og lokalt kultur- og utdanningspolitisk arbeid, rekruttere og informere medlemmer, og påse at det er valgt eller oppnevnt tillitsvalgte ved alle aktuelle arbeidsplasser i regionen. Regionlagets viktigste oppgave er å veilede og bistå medlemmer i forhandlinger, faglige spørsmål og tvister. Se ellers den gjeldende handlingsplanen som er årsmøtets vedtatte styringsverktøy for hvordan styret skal prioritere innsatsen.

Kontakt gjerne regionlaget ditt

Ta gjerne kontakt med regionlaget dersom det skulle være noe du trenger fra Creo. Det kan være i forbindelse med konflikter på arbeidsplassen, lokale forhandlinger om lønn eller arbeidstid, spørsmål rundt arbeid som plasstillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt,  eller annet du tror vi kan hjelpe til med. Vi tar imot innspill!

Styret administrerer også Creo Vestland Stipendfond. Alle medlemmer i Creo som har tilknytning til regionen er velkomne til å søke stipendet som blir utlyst på vårparten hvert år.  Vi får inn svært mange gode søknader og fondet er nå solid etablert.


Kontaktinfo:

E-post: postvestland@creokultur.no
Leder, Kjell Erik Husom
Telefon: 450 24 169

Kontoret på Torgalmenningen 3B er nå historie og vi avholder nå styremøtene på orkesterkontoret til BFO i Grieghallen.
Postadressen er nå Creo Vestland, Strandgaten 201, 5004 Bergen.
Forretningsadressen (styremøtelokalene) er Edvard Griegs plass 1, 5015, Bergen

Creo Vestland håper at aktiviteten kommer til å bli større på Facebook-sidene framover. Styret oppfordrer medlemmene til å like sidene, poste innlegg og bruke dem flittig.

Følg oss på Facebook!

Visuell skillelinje

Velkommen til årsmøte i Creo Vestland

Datoen for årsmøtet i regionlaget er satt til søndag 19. mars 2023 klokken 16. Frist for innsending av saker som skal behandles på årsmøtet er 5. februar.

Alle sakspapirene blir sendt ut en uke før årsmøtet.

Årsmøtet gjennomføres både digitalt og fysisk. På grunn av muligheten for å stemme digitalt, vil vi gjerne ha påmeldinger til årsmøtet.

Meld deg på her

 

Alle stemmberettigede må ha med seg en enhet som kan koble seg på nettverk og som kan lese den e-posten som oppgis i påmeldingsskjemaet.

Det er selvfølgelig mulig å komme uanmeldt, men om det blir skriftlig valg, kan det ta noe tid å registrere deg dersom du ikke er påmeldt.

Det oppfordres til medlemmene å delta på årsmøtet!

Innkalling med foreløpig saksliste

Vedtekter for Creo Vestland

Visuell skillelinje

Leder for to år:
Kjell Erik Husom, Bergen (Spekter). På valg 2024.

Nestleder og kasserer:
John William Kay, Manger (KA) På valg 2023.

Styremedlemmer:
Irene Bjørke, Bergen (Lydtekniker). På valg 2023.
Knut Magnus Bøen, Bergen (KS) På valg 2024
Åse Marie Midtun (Student ved Griegakadamiet) På valg 2024
Christine Marøy, Førde (KS) På valg 2023.

Varamedlem:
Johnny Osberg, Alver (Freelance) på valg 2023

Valgkomiteen:
Til valgkomiteen ble Silje Sandodden Kise valgt som nytt medlem for 3 år. Martin Shultz leder valgkomiteen i kommende årsmøteperiode. Brit Johnsrud er også fortsatt medlem.

 

Dato for årsmøtet i 2023: Søndag 19. mars 2023 klokken 16
Frist for innsending av saker: 5.februar

Protokoll årsmøte 13.03.2022

Protokoll årsmøte 21.03.2021

Protokoll årsmøte 29.05.2020

Protokoll årsmøte 15.03.2019

Creo Vestland lyser ut et fritt antall stipender til medlemmer av Creo.

Stipendene er på til sammen kr. 40 000,- og tildeles enkeltmedlemmer eller grupper. (Beløpet er med forbehold, bestemmes endelig 1. juni).

Stipend skal tildeles medlemmer av Creo Vestland eller medlemmer av Creo som har registrert adresse eller annen nær tilknytning til regionen.

Det kan søkes om støtte til utdanning, etterutdanning, konsert-, scene- eller kunstprosjekter, innspillinger eller andre relevante prosjekter.

Søknaden sendes på e-post til postvestland@creokultur.no
der signert søknad med vedlegg er én komplett fil. Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse, budsjett og CV. Søknader som ikke er i henhold til ovenstående kriterier, vil ikke bli behandlet.

Merk emnefeltet ”Stipendsøknad 2022”.

Søknadsfrist er 1. juni 2022.