Velkommen til Creo Vestland! Regionlaget har ca 1000 medlemmer som er organisert i Creo og ledes av et styre som velges på årsmøte.

Styret i regionlaget har som oppgave å drive regionalt og lokalt kultur- og utdanningspolitisk arbeid, rekruttere og informere medlemmer, og påse at det er valgt eller oppnevnt tillitsvalgte ved alle aktuelle arbeidsplasser i regionen. Regionlagets viktigste oppgave er å veilede og bistå medlemmer i forhandlinger, faglige spørsmål og tvister. Se ellers den gjeldende handlingsplanen som er årsmøtets vedtatte styringsverktøy for hvordan styret skal prioritere innsatsen.

Kontakt gjerne regionlaget ditt

Ta gjerne kontakt med regionlaget dersom det skulle være noe du trenger fra Creo. Det kan være i forbindelse med konflikter på arbeidsplassen, lokale forhandlinger om lønn eller arbeidstid, spørsmål rundt arbeid som plasstillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt,  eller annet du tror vi kan hjelpe til med. Vi tar imot innspill!

Kontaktinfo:

Telefon: 415 70 503

Visuell skillelinje

Velkommen til årsmøte i Creo Vestland

Kjære medlemmer i regionlaget Creo Vestland.

Velkommen til årsmøtet i regionlaget lørdag 20. april 2024 klokken 11 på Hotell Zander K, Zander Kaaes gate 8.

Frist for innsending av saker som skal behandles på årsmøtet er 9. mars.

Her finner du sakspapirene til årsmøtet:

 

I etterkant av årsmøtet vil årsmøtedeltagerne få mulighet til å delta på kurset «På baksiden av søknadsportalen» med foredragsholder Chi Ton.

På baksiden av søknadsportalen

For å nå frem i søknadsbunken kan det være avgjørende å forstå hvordan hele søknadsprosessen fungerer, hvilke spørsmål fagutvalgsmedlemmer stiller og hvor fokuset i innholdet bør være.

Her får du innsikt i hvordan navigere seg i en jungel av tilskuddsordninger, hva saksbehandlere ser etter i en god søknad, og ikke minst viktigheten av hvordan budsjett henger sammen med søknaden.

Om foredragsholder:
Chi Ton har siden 2003 jobbet i kulturlivet som live-produsent, prosjektleder og kulturaktør, hovedsakelig innenfor musikk, men har jobbet mye tverrfaglig innenfor scenekunst, kortfilm, humor og litteratur. I dag jobber hun som daglig leder i den prestisjetunge litteraturprisen Brageprisen og er prosjektleder i Forleggerforeningen. Chi har tidligere også jobbet hos blant annet NOPA og Kulturrådet.

Chi har mange aktive verv i styrer og fagutvalg. Det er med stor fordel at hun har jobbet på «alle sider» av bordet, vært hands-on og involvert i alle ledd av en produksjon/prosjekt og samtidig være opptatt av å gjøre feltet mer tilgjengelig og representativt, når hun skal holde kurs om søknadsskriving eller veilede folk videre i sine karrierer.

Visuell skillelinje

Creo Vestland Stipendfond

Creo Vestland lyser ut et fritt antall stipender til medlemmer av Creo. Stipendene er på til sammen kr. 50 000,- og tildeles enkeltmedlemmer eller grupper. Stipend skal tildeles medlemmer av Creo Vestland eller medlemmer av Creo som har registrert adresse eller annen nær tilknytning til regionen.

Det kan søkes om støtte til utdanning, etterutdanning, konsert-, scene- eller kunstprosjekter, innspillinger eller andre relevante prosjekter.

Søknaden sendes på e-post til postvestland@creokultur.no der signert søknad med vedlegg er én komplett fil. Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse, budsjett og CV. Søknader som ikke er i henhold til ovenstående kriterier, vil ikke bli behandlet.

Merk emnefeltet: ”Stipendsøknad 2023”.

Søknadsfrist er 1. august 2023.

Visuell skillelinje

Leder: Wenche Høidal Husom (KS), 415 70 503

Nestleder/kasserer: John William Kay, (KA)

Styremedlemmer:

  • Johnny Osberg, (Frilans/sjølvstendig næringsdrivande)
  • Christine Marøy, (KS)
  • Knut Magnus Bøen, (KS)
  • Åse Marie Midtun, Student

Varamedlemmer for ett år:

  • Ingvill Espedal, (KS/Freelance/Sjølvstendig næringsdrivande)
  • Bodil Erdal, (Spekter)

 

Velkommen til årsmøte i Creo Vestland

Kjære medlemmer i regionlaget Creo Vestland.

Velkommen til årsmøtet i regionlaget lørdag 20. april 2024 klokken 11 på Hotell Zander K, Zander Kaaes gate 8.

Frist for innsending av saker som skal behandles på årsmøtet er 9. mars.

 

Innkalling og sakspapirer vil bli sendt ut før 20.mars.

I etterkant av årsmøtet vil årsmøtedeltagerne få mulighet til å delta på kurset «På baksiden av søknadsportalen» med foredragsholder Chi Ton.