Velkommen til Creo Vestland! Regionlaget har ca 1000 medlemmer som er organisert i Creo og ledes av et styre som velges på årsmøte.

Styret i regionlaget har som oppgave å drive regionalt og lokalt kultur- og utdanningspolitisk arbeid, rekruttere og informere medlemmer, og påse at det er valgt eller oppnevnt tillitsvalgte ved alle aktuelle arbeidsplasser i regionen. Regionlagets viktigste oppgave er å veilede og bistå medlemmer i forhandlinger, faglige spørsmål og tvister. Se ellers den gjeldende handlingsplanen som er årsmøtets vedtatte styringsverktøy for hvordan styret skal prioritere innsatsen.

Kontakt gjerne regionlaget ditt

Ta gjerne kontakt med regionlaget dersom det skulle være noe du trenger fra Creo. Det kan være i forbindelse med konflikter på arbeidsplassen, lokale forhandlinger om lønn eller arbeidstid, spørsmål rundt arbeid som plasstillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt,  eller annet du tror vi kan hjelpe til med. Vi tar imot innspill!

Creo Vestland Stipendfond

Creo Vestland lyser ut et fritt antall stipender til medlemmer av Creo. Stipendene er på til sammen kr. 50 000,- og tildeles enkeltmedlemmer eller grupper. Stipend skal tildeles medlemmer av Creo Vestland eller medlemmer av Creo som har registrert adresse eller annen nær tilknytning til regionen.

Det kan søkes om støtte til utdanning, etterutdanning, konsert-, scene- eller kunstprosjekter, innspillinger eller andre relevante prosjekter.

Søknaden sendes på e-post til postvestland@creokultur.no der signert søknad med vedlegg er én komplett fil. Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse, budsjett og CV. Søknader som ikke er i henhold til ovenstående kriterier, vil ikke bli behandlet.

Merk emnefeltet: ”Stipendsøknad 2023”.

Søknadsfrist er 1. august 2023.


Kontaktinfo:

Telefon: 415 70 503
Visuell skillelinje

Leder: Wenche Høidal Husom (KS), 415 70 503

Nestleder/kasserer: John William Kay, (KA)

Styremedlemmer:

  • Johnny Osberg, (Frilans/sjølvstendig næringsdrivande)
  • Christine Marøy, (KS)
  • Knut Magnus Bøen, (KS)
  • Åse Marie Midtun, Student

Varamedlemmer for ett år:

  • Ingvill Espedal, (KS/Freelance/Sjølvstendig næringsdrivande)
  • Bodil Erdal, (Spekter)