Velkommen til Creo Vestland.

Regionlaget har pr. 15. oktober 2020 948 medlemmer som er organisert i Creo og ledes av et styre som velges på årsmøte.

Styret i regionlaget har som oppgave å drive regionalt og lokalt kultur- og utdanningspolitisk arbeid, rekruttere og informere medlemmer, og påse at det er valgt eller oppnevnt tillitsvalgte ved alle aktuelle arbeidsplasser i regionen. Regionlagets viktigste oppgave er å veilede og bistå medlemmer i forhandlinger, faglige spørsmål og tvister. Se ellers den gjeldende handlingsplanen som er årsmøtets vedtatte styringsverktøy for hvordan styret skal prioritere innsatsen.

Ta gjerne kontakt med regionlaget dersom det skulle være noe du trenger fra Creo. Det kan være i forbindelse med konflikter på arbeidsplassen, lokale forhandlinger om lønn eller arbeidstid, spørsmål rundt arbeid som plasstillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt,  eller annet du tror vi kan hjelpe til med. Vi tar imot innspill!

Styret administrerer også Creo Vestland Stipendfond. Alle medlemmer i Creo som har tilknytning til regionen er velkomne til å søke stipendet som blir utlyst i Musikkultur på vårparten hvert år.  Vi får inn svært mange gode søknader og fondet er nå solid etablert.


Kontakt:
E-post: postvestland@creokultur.no
Leder, Kjell Erik Husom
Telefon: 45024169

Kontoret på Torgalmenningen 3B er nå historie og vi avholder nå styremøtene på orkesterkontoret til BFO i Grieghallen.
Postadressen er nå Creo Vestland, Strandgaten 201, 5004 Bergen.
Forretningsadressen (styremøtelokalene) er Edvard Griegs plass 1, 5015, Bergen

Creo Vestland håper at aktiviteten kommer til å bli større på Facebook-sidene framover. Styret oppfordrer medlemmene til å like sidene, poste innlegg og bruke dem flittig. Følg oss på Facebook!

Visuell skillelinje

Creo Vestland Stipendfond

Creo Vestland lyser ut et fritt antall stipender til medlemmer av Creo. Stipendene er på til sammen kr. 50 000,- og tildeles enkeltmedlemmer eller grupper.

Stipend skal tildeles medlemmer av Creo Vestland eller medlemmer av Creo som har registrert adresse eller annen nær tilknytning til regionen. Det kan søkes om støtte til utdanning, etterutdanning, konsert-, scene- eller kunstprosjekter, innspillinger eller andre relevante prosjekter.

Søknaden sendes på e-post til postv@creokultur.no der signert søknad med vedlegg er én komplett fil.

Merk emnefeltet ”Stipendsøknad 2020”. Søknadsfrist er 1. juli 2020.

Vedtekter Creo Vestland Stipendfond 2020

Visuell skillelinje

Styrets sammensetning er i år:

Leder: Kjell Erik Husom. Musiker BFO, Bergen. Spekter.
Kasserer: John William Kay. Kantor, Manger. KA. (På valg 2021).

Styremedlemmer:
Embla Karidotter, frilanser
Torstein Holgersen. Kulturskolelærer, Bergen. KS
Siri Aastad Kvaleid. Kulturskolelærer, studentrepresentant, KS. (På valg 2021).
Bjørn Gisle Seter, distriktsmusiker, Sogn og Fjordane (På valg 2021)

Varamedlemmer (Velges hvert år):
Ane Elise Lassen, studentrepresentant, Griegakademiet
Brit Johnsrud. Musiker SFMK, Bergen.

Neste styremøte: 7. februar, 16.30 i Grieghallen.

Neste årsmøte: 2021

Vi kommer tilbake med sted og tidspunkt. Vi ønsker velkommen til årsmøte, det er viktig med vitale fagforeninger og det starter med et godt årsmøte!

Protokoll årsmøte 29.05.2020

Protokoll årsmøte 15.03.2019