Her finner du tariffavtalene som Creo har inngått utenfor hovedtariffområdene.

Den tariffavtalen med NRK som er lagt inn her, gjelder musikere og sangere som medvirker i enkelte radio- og fjernsynsprogrammer. Avtalen er inngått direkte med NRK, og hører ikke inn under det såkalte Spekter-området.

På scenekunstfeltet er det også inngått en direkteavtale mellom teatrenes forhandlingsutvalg og Creo for scenografer, kostymedesignere og designere for figurteater.

Innenfor disse områdene organiserer Creo musikkfaglig og administrativt ansatte i Norsk Musikkråd, Norges Musikkorps Forbund og Norsk Kulturskoleråd. Creo organiserer også musikere og sangere som arbeider ved hoteller og restauranter, og frilans musikere og sangere som arbeider innenfor et eller flere av disse eller de andre tariffområdene.

Avtaler

Overenskomst med NRK om lønns- og arbeidsvilkår for leilighetsvis engasjerte musikere og sangere
For medvirkning i Kringkastingsorkestret se tariffområdet Spekter.

Denne rammeavtalen gjelder kunstnere som jobber som oppdragstakere/næringsdrivende for fylkeskommuner og 100%-kommuner innen Den kulturelle skolesekken. Avtalen er inngått mellom KS og Creo og er reforhandlet med nye satser per 1. august 2023.

Satsene i punktene 4 og 6 i rammeavtalen er henholdsvis kr 5 620 (formidlingsdag) og kr 782 (prøvetime).

Nå bruker Oslo kommune de samme satsene som er avtalt med KS.
DKS Oslo følger rammeavtalen som er fremforhandlet av KS og Creo.

 

Overenskomst mellom MFO og Musikkselskapet Nordvegen AS (MUNOR) for perioden 1. mai 2012 – 30. april 2014.
Protokoll fra forhandlingene mellom MFO og MUNOR i 2012.

Tariffavtalen mellom MFO og NHO Reiseliv (tidligere NHO/Reiselivsbedriftenes landsforening) er ikke fornyet etter 2004, fordi vi ikke lenger kan dokumentere at MFO har medlemmer som arbeider som lønnstakere ved hoteller og restauranter som er tilsluttet NHO Reiseliv. Medlemmer som tar oppdrag for disse virksomhetene, gjør nå – så langt vi vet – dette i næring. Verken MFO eller andre fagforeninger har anledning til å inngå tariffavtaler eller andre prisavtaler med oppdragsgiverne eller sammenslutninger av disse på vegne av sine næringsdrivende medlemmer. Disse medlemmene får naturligvis fortsatt vanlig bistand og andre medlemsfordeler i MFO, selv om vi ikke kan opprettholde en tariffavtale i området.