Her finner du tariffavtalene som Creo har inngått utenfor hovedtariffområdene.

Den tariffavtalen med NRK som er lagt inn her, gjelder musikere og sangere som medvirker i enkelte radio- og fjernsynsprogrammer. Avtalen er inngått direkte med NRK, og hører ikke inn under det såkalte Spekter-området.

Innenfor disse områdene organiserer Creo musikkfaglig og administrativt ansatte i Norsk Musikkråd, Norges Musikkorps Forbund og Norsk Kulturskoleråd. Creo organiserer også musikere og sangere som arbeider ved hoteller og restauranter, og frilans musikere og sangere som arbeider innenfor et eller flere av disse eller de andre tariffområdene.

Avtaler

Overenskomst med NRK om lønns- og arbeidsvilkår for leilighetsvis engasjerte musikere og sangere
For medvirkning i Kringkastingsorkestret se tariffområdet Spekter.

Overenskomst med Rikskonsertene med lønnssatser fra 01.01.2018
Overenskomsten med Rikskonsertene gjelder også for skolekonsertturneer som er produsert av fylkeskommunene for Rikskonsertene.

Som et resultat av beslutningen om å etablere Kulturtanken som den nasjonale, samlede aktøren innen profesjonell kunst og kultur til barn og unge, har det tidligere Rikskonsertene fått et nytt mandat. I påvente av at det fremforhandles en ny overenskomst mellom Kunstnernettverkets forhandlingsutvalg og Kulturtanken er partene enige om å prolongere overenskomsten mellom Rikskonsertene og MFO/NODA inntil forhandlingene om ny overenskomst mellom Kunstnernettverkets forhandlingsutvalg og Kulturtanken er sluttført.
Partene er i tillegg enige om en lønnsregulering fra 1.1.2018 av følgende satser:
– Konsertsats jf 2.1 endres til kr 3.203
– Prøvesatsen pr time jf 3.1 endres til kr 487

Se protokoll av 20.12.2017
NB: Denne avtalen utløper 31.7.2018

Denne rammeavtalen gjelder kunstnere som jobber som oppdragstakere/næringsdrivende for fylkeskommuner og 100%-kommuner innen Den kulturelle skolesekken. Avtalen er inngått mellom KS og Creo og er reforhandlet med nye satser per 1. august 2022.

Satsene i punktene 4 og 6 i rammeavtalen er henholdsvis kr 5 342 (formidlingsdag) og kr 743 (prøvetime).

Nå bruker Oslo kommune de samme satsene som er avtalt med KS.
DKS Oslo følger rammeavtalen som er fremforhandlet av KS og Creo, (ASA 4401). Siste reforhandling av avtalen ble kunngjort 11.juni 2021.

 

Overenskomst mellom MFO og Musikkselskapet Nordvegen AS (MUNOR) for perioden 1. mai 2012 – 30. april 2014.
Protokoll fra forhandlingene mellom MFO og MUNOR i 2012.

Tariffavtalen mellom MFO og NHO Reiseliv (tidligere NHO/Reiselivsbedriftenes landsforening) er ikke fornyet etter 2004, fordi vi ikke lenger kan dokumentere at MFO har medlemmer som arbeider som lønnstakere ved hoteller og restauranter som er tilsluttet NHO Reiseliv. Medlemmer som tar oppdrag for disse virksomhetene, gjør nå – så langt vi vet – dette i næring. Verken MFO eller andre fagforeninger har anledning til å inngå tariffavtaler eller andre prisavtaler med oppdragsgiverne eller sammenslutninger av disse på vegne av sine næringsdrivende medlemmer. Disse medlemmene får naturligvis fortsatt vanlig bistand og andre medlemsfordeler i MFO, selv om vi ikke kan opprettholde en tariffavtale i området.