Creo arbeider for økt forståelse for kunstnernes betydning i samfunnet gjennom politisk påvirkning og opplysningsarbeid om faglige, kulturpolitiske og kunstneriske emner.

Creos politiske ledelse skal gjenspeile bredden i medlemsmassen. De har sammen daglig ansvar for å gjennomføre de overordnede målene for organisasjonen slik disse er fastsatt av landsmøtet og forbundsstyret. Forbundslederen er organisasjonens øverste leder. Nestlederne er sidestilte og trer inn ved behov som forbundslederens stedfortreder. Den politiske ledelsen handler med ansvar overfor forbundsstyret og landsmøtet.