Som Norges største kunstnerorganisasjon har Creo stor politisk tyngde og gjennomslagskraft.

Creo arbeider kontinuerlig for økt forståelse for kunstnernes betydning i samfunnet gjennom politisk påvirkning og opplysningsarbeid om faglige, kulturpolitiske og kunstneriske emner.

Creos tre politiske ledelse gjenspeiler bredden i medlemsmassen. Sammen deler de ansvaret for å gjennomføre de overordnede målene for organisasjonen slik disse er fastsatt av landsmøtet og forbundsstyret.

Forbundslederen er organisasjonens øverste leder. Nestlederne er sidestilte og trer inn ved behov som forbundslederens stedfortreder. Den politiske ledelsen handler med ansvar overfor forbundsstyret og landsmøtet.

 

Bli medlem