Som medlem av Creo er du også medlem av et av forbundets regionlag. Du er registrert som medlem i regionlaget hvor du er bosatt, hvis du ikke ber om annen registrering. Det er gjennom regionlaget du utøver dine demokratiske rettigheter i Creo.

Se Creos normalvedtekter for regionlag.

Kalender