Scenekunstmedisin er betegnelsen på en medisinsk gren som omhandler behandling og forebygging av yrkesrelaterte skader for utøvende kunstnere og artister, i hovedsak musikere, sangere og dansere.

Scenekunstmedisin (SKM) kan på mange måter sies å være den utøvende kunstners motstykke til idrettsmedisin for idrettsutøvere, samtidig som den også må regnes som en del av arbeidsmedisinfeltet.

Kvalitet i kunstnerisk prestasjon er en forutsetning for å kunne livnære seg som kunstner, og en optimalt fungerende fysisk og mental helse er forutsetning for å kunne levere på topp nivå gjennom hele karrieren. Kunstnere og musikere må arbeide lenger enn tidligere. De må også levere på et bredere repertoar, det stilles større kunstneriske krav, da har en mer variert og utvidet rolle, det er større konkurranse om jobbene og de presser seg mer. Det bør derfor arbeides aktivt med det som er prestasjonsfremmende, preventivt på det som er prestasjonshemmende og behandlende der skaden er skjedd.

Creos Landsmøte har vedtatt å sette scenekunstmedisin høyt på agendaen de neste årene og Creo ønsker å bidra til å bygge opp dette medisinske fagområdet. I Norge er det ennå ikke et samlet, nasjonalt scenekunstmedisinsk fagmiljø og i dag er situasjonen at svært mange kunstnere som trenger spesifikk og helserelatert hjelp knyttet til sitt yrke, ikke vet hvor de kan få den. Dette ønsker vi å gjøre noe med blant annet gjennom å bygge opp og utvikle en oversikt over ulike medisinske tilbud og aktører for våre medlemmer og på sikt etablere et nasjonalt scenekunstmedisinsk kompetansenettverk.

Gjennom dette er det Creos håp, og vår målsetting, at utøvende kunstnere skal bli ivaretatt på en bedre måte, og gis forutsetning for å fortsette å prestere og videreutvikle sine kunstneriske prestasjoner, enda bedre enn i dag.