Scenekunstmedisin er betegnelsen på en medisinsk gren som omhandler behandling og forebygging av yrkesrelaterte skader for utøvende kunstnere og artister.

Kvalitet i kunstnerisk prestasjon er en forutsetning for å kunne livnære seg som kunstner, og en optimalt fungerende fysisk og mental helse er forutsetning for å kunne levere på topp nivå gjennom hele karrieren.

Kunstnere og musikere må arbeide lenger enn tidligere. De må også levere på et bredere repertoar, det stilles større kunstneriske krav, da har en mer variert og utvidet rolle, det er større konkurranse om jobbene og de presser seg mer. Det bør derfor arbeides aktivt med det som er prestasjonsfremmende, preventivt på det som er prestasjonshemmende og behandlende der skaden er skjedd.

Det er Creos håp, og målsetting, at utøvende kunstnere skal bli ivaretatt på en bedre måte, og gis forutsetning for å fortsette å prestere og videreutvikle sine kunstneriske prestasjoner, enda bedre enn i dag.

Bli medlem