Kultur har kraft til å påvirke

Kunst og kultur har kraft til å påvirke holdninger og politisk kurs, og dette medfører et betydelig ansvar.

Som Norges største kunst- og kulturorganisasjon skal Creo ta en ledende rolle i saker som omhandler klima, miljø og bærekraft, både innenfor kulturlivet og fagbevegelsen.

Creo arbeider aktivt for å gjøre det enklere for våre medlemmer å ta bærekraftige valg, og for at miljøvennlig og bærekraftig drift skal bli førstevalget i kultursektoren.

Les Creos uttalelse fra Landsmøtet 2022.

Visuell skillelinje

Creo blir partner i Green Producers Club

Creo har inngått en partneravtale med Green Producers Club. GPC er et klimainitiativ for kulturprodusenter, med mål om å tilrettelegge for at den nordiske kultursektoren kan redusere sine utslipp i henhold til Parisavtalen. I Norge vil dette si 55% utslippsreduksjon innen 2030.

Partneravtalen innebærer at alle Creos medlemmer får rabattert pris på lisens til Green Producers Tool, og mulighet til å delta i nettverket for klimavennlig produksjon

Rabatt på klimaverktøy

Som Creo-medlem får du altså rabattert årlig lisens på Green Producers Tool til 4000,- inkl.mva. Verktøyet gjør det enkelt å måle, redusere og rapportere CO2-utslipp fra frittstående turneer, arrangementer, oppsetninger og andre kulturproduksjoner. Les mer om verktøyet her.

Alle som er interesserte i klimaverktøyet Green Producers Tool kan se demoen av verktøyet under og deretter ta kontakt med prosjektleder i Green Producers Club Brita Holt Vistnes (brita@greenproducers.club) for nærmere kontakt om pris, kontrakt og opplæring.

Visuell skillelinje
Visuell skillelinje

Klimapartnerskapsavtale

I 2021 tok kultursektoren selv ansvar for å utarbeide et grønt veikart med strakstiltak for virksomheter, organisasjoner, enkeltaktører, kunstnere og myndigheter. Som en oppfølging av veikartet ble det i september 2022 laget en intensjonsavtale om en kommende klimapartnerskapsavtale mellom regjeringen og kultursektoren.

Daværende kultur- og likestillingsminister, Anette Trettebergstuen, skrev under intensjonsavtalen med Virke kultur og opplevelse, Virke Produsentforeningen, Creo, Norske Kulturarrangører, Norske kulturhus og Norsk teater- og orkesterforening. Disse organisasjonene er også samarbeidsaktørene som står bak denne rapporten.

Formålet med klimapartnerskapsavtalen er å utvikle konkrete forslag til regjeringen og kultursektoren om hvilke tiltak som kan bidra til kutt av klimagasser. Målet er å redusere kultursektorens karbonavtrykk, og bidra til å nå Norges klimamål sånn at vi kan bli et foregangsland på klima. Intensjonsavtalen om en klimapartnerskapsavtale er det som danner grunnlag for rapporten du nå leser.

Intensjonsavtalen omfatter spesielt to punkter som er direkte relevante for dette prosjektet:

  1. Kultursektoren igangsetter en kartlegging av sektorens utslipp for å ha et godt grunnlag for vurdering av klimagasskutt i dialog med kultur- og likestillingsministeren.
  2. Avtalen skal ha fokus på tiltak som kulturfeltet selv kan iverksette for å kutte sine utslipp, og tiltak fra regjeringen som kan bidra til å stimulere til dette. Regjeringen og kultursektoren skal sammen bidra til at sektoren settes i stand til å redusere sine klimagassutslipp.

 

Les klimapartnerskapsavtalen her

Visuell skillelinje

Miljøfyrtårn

I 2023 ble Creo sertifisert som Miljøfyrtårn! Creo har lenge jobbet for å bli sertifisert ved å kartlegge vårt eget avtrykk, og utarbeide nye grønne mål og rutiner.

Miljøfyrtårn er et ledelsessystem som skal hjelpe organisasjonen med å måle effekten av våre egne tiltak, gi oss oversikt over eget arbeid, og hjelpe oss med å bli gradvis grønnere. Formålet er å kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt eget miljøarbeid.

Et mer bærekraftig kunst- og kulturfelt

Sertifiseringen stiller høye krav til oss, og vi skal stille høye krav til andre. Creo skal arbeide for et mer miljøvennlig og bærekraftig kunst- og kulturfelt, for de som lever for kunsten, og for de som lever av den. Det er nå jobben begynner. Vi ser frem til det.

Creo skal blant annet:

  • kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt eget miljøarbeid
  • bygge et sunt og trygt arbeidsmiljø, som legger til rette for faglig og personlig utvikling, med tillit til ledelse og medarbeidere
  • øke antall miljømerkede produkter i daglig drift
  • prioritere produkter som belaster miljøet minst mulig under produksjon, når det er i bruk og når det blir til avfall
  • jobbe for å ikke øke vårt energibruk
  • unngå unødvendig reising