På denne siden finner du informasjon og tips knyttet til verving. Du kan også lære mer om betydningen og viktigheten av organisasjonsvekst.

Rekruttering og vekst er livsviktig for overlevelsen av Creo som organisasjon. Om antallet som melder seg ut av organisasjonen blir høyere enn antallet som melder seg inn, vil konsekvensene bli store. Vekst er dermed en forutsetning for at organisasjonen skal overleve.

Når Creo vokser som organisasjon følger det en lang rekke fordeler og ressurser. På arbeidsplassen er organisasjonens størrelse viktig for hvor stor påvirkning man har. Jo flere man er, desto større makt har man til å sette rammene rundt egen arbeidshverdag. Lønn, pensjon, ferie, fri og tillegg, er alle eksempler på rammer som er fremforhandlet gjennom fagforeninger.

 

Fordeler med vekst

Som organisasjon har Creo fått stadig større innflytelse i samfunnet. Desto flere medlemmer vi har, jo større innflytelse har vi overfor politikere og beslutningstagere. Dermed kan vi også styrke norsk kulturpolitikk. Kompensasjonsordningene er et eksempel på dette politiske arbeidet.

Vi kan oppsummere med at mange medlemmer gir oss tyngde, stor påvirkningskraft og stort gjennomslag. Vi blir en relevant aktør som blir lyttet til, og kan være med på å sette dagsorden. Derimot, om Creo mister medlemmer, mister vi påvirkningsmakt og blir mer irrelevant. Da vil det være vanskelig å få til gjennomslag.

Visuell skillelinje

Noe å ta med seg i møte med potensielle medlemmer:

 • Det viktigste man kan gjøre er å ta kontakt med kolleger, introduser deg og Creo.
 • Møt folk med et åpent sinn, vær empatisk og lyttende.
 • Still åpne spørsmål og vær tålmodig.
 • Søk etter hva som er viktig for den du prater med, presenter så hvordan Creo kan bistå, hjelpe, eller stryke disse sakene.
 • Man trenger ikke være enig i alt, finn saker og synspunkter som dere er enige om.
 • Vær positiv! Ikke snakk ned arbeidsforhold, ledere, eller andre ansatte. Fokuser på de positive sidene ved å være en del av Creo.
 • Det er ingenting som heter «Gratispassasjer». Om man ikke er fagorganisert, er det til syvende og sist vi som fagorganisasjon som har feilet.
 • Alt det bra arbeidet dere gjør, styrker oss som organisasjon. Også gjennom omdømme og hvordan folk opplever oss utad.
 • Til syvende og sist: Det er dere som er Creo. Creos tillitsvalgte utgjør en av de viktigste leddene i vår organisasjon. Vi er utrolig takknemmelige for den innsatsen og arbeidet våre tillitsvalgte utfører hver eneste dag.
Visuell skillelinje

Ulike måter å introdusere Creo

Det finnes utrolig mange gode og legitime grunner til å være medlem i Creo. Vi kan dele opp Creos virksomhet i tre hovedkategorier:

 1. Politisk arbeid
 2. Fagforeningsarbeid
 3. Individuelle goder og fordeler

Når dere møter potensielle medlemmer, kan dere snakke om en, eller flere av disse kategoriene. Det viktigste er at dere presenterer Creo i et lys som er av interesse for den dere snakker med. For noen vil trygghet i arbeidslivet være det viktigste, for en annen kan det politiske arbeidet være viktigst.

De tre store

Creo er Norges største kunstnerorganisasjon med over ti tusen medlemmer fra store deler av kulturfeltet. Creo representerer sine medlemmer overfor arbeidsgivere, men også overfor politikere på lokalt og nasjonalt nivå.

I og med at vi er Norges største kunstnerorganisasjon har vi stor politisk tyngde og gjennomslagskraft. Vi har påvirket norsk kulturpolitikk på mange områder.

For eksempel:

 • Kompensasjonsordningene under pandemien
 • 1% av statsbudsjettet skal bevilges til kultur (Hurdalsplattformen)
 • Utredning av sosialt sikkerhetsnett for selvstendig næringsdrivende (hurdalsplattformen)
 • Styrke den kulturelle skolesekken og kulturskolene (Hurdalsplattformen)

 

Les mer om Creos politiske arbeid med statsbudsjettet for 2022

Som medlem i Creo er du med på å styrke kulturpolitikk i Norge.

I Creo mener vi at kulturbransjen står sterkere sammen. Dette gjelder som bransje, men også når vi står sammen på arbeidsplassen. I fellesskap er det mulig å forhandle frem gode løsninger for både arbeidstakere, arbeidsgivere og bransjen som helhet.

Som medlem i fagforeningen Creo er du en del av trepartssamarbeidet. Den norske modellen, og alle de godene vi har i samfunnet, kommer fra et tett samarbeid mellom fagforeningene, arbeidsgiverorganisasjoner og staten.

Sammen blir man enig om vilkår og spilleregler for arbeidslivet, og kommer frem til løsninger som er gode for alle parter. Det er i dette samarbeidet man har blitt enig om blant annet lengden på arbeidsuken, lønnsnivåer, osv.

Som medlem i Creo er du med på å bygge videre og opprettholde dette systemet som er grunnmur for den norske modellen.

Fordeler ved å være fagorganisert:

 • Før eller senere vil du ha bruk for fagforeningen. Hvis du som uorganisert havner i en arbeidskonflikt, eller står i fare for å bli oppsagt eller permittert, har du ingen som vil forsvare dine rettigheter.
 • Det er bare en fagforening som kan forhandle fram gode avtaler som kommer arbeidstakerne til gode. Det er kun fagforeninger som kan inngå tariffavtaler som regulerer lønns- og arbeidsvilkår.
 • Den norske modellen står på skuldrene til arbeiderbevegelsen. De godene vi har i dag, som 5 uker ferie, sykelønn, overtidsbetalt, ulempetillegg, osv. Er enten ikke forankret, eller kun delvis forankret i arbeidsmiljøloven. Likevel tar mange dette for gitt, men vi ser at disse vilkårene er stadig under trussel. Elkjøp er et eksempel på en arbeidsgiver som strategisk prøver å unngå organisering internt, og de er ikke alene. Som medlem i en fagorganisasjon, styrker du ikke kun din posisjon som arbeidstaker, men også den norske samfunnsmodellen.

Les mer om fordelene ved fagorganisering i håndboken for tillitsvalgte, side 34 og utover.

Det er mange goder du har inkludert og kan bruke gratis som Creo-medlem.

 • Juridisk rådgivning og bistand i jobbrelaterte forhold: Dette kan være gjennomgang av avtaler, avtaleforhandling, tvisteløsning, inkassotjenester, kontraktbrudd i næring og så videre. Vi gir også generell rådgivning i alle yrkesrelaterte spørsmål. Les mer her.
 • Forsikringer: Som Creo-medlem har du gratis ulykke-, ansvar-, innbo-, og grunnforsikring. I tillegg har du tilgang på markedets beste instrument- og reiseforsikring. Les mer her.
 • Lo favør: Creo er en organisasjon i LO-familien. Det betyr at du har tilgang til en enorm rekke fordeler, rabatter og forsikring. Dette gjelder for eksempel forsikringer på hus, bil, barn, pensjon, tannlege, advokat osv. I tillegg får du en rekke bankfordeler, eks. Billig boliglånsrente, boliglån ung, billig strøm etc. Du får også rabatt på hoteller og leiebiler. Denne listen av fordeler er lang. Du kan lese mer her.
 • Kurs og seminarer: Creo er opptatt av å tilby medlemmer faglig og yrkesrelevant påfyll. Som Creo-medlem har du tilgang på en rekke kurs og seminar, tematikken i disse endrer seg, det kan være kurs i søknadsskriving, skatteveiledning, kontrakter, mental helse og så videre.
 • Rabattavtaler: I tillegg til LOfavør, har Creo en rekke egne rabattavtaler. Du får blant annet en ekstra kolli uten kostnad med SAS, rabatt på Fiken regnskap, rabatt på Øvingshotellet, rabatt på Hantek ørepropper, osv. Les mer her.
Visuell skillelinje

Vervemateriell

Vi har samlet litt forskjellig materiell som kan være nyttig i vervingen:

Powerpoint presentasjon
Fins det muligheter for å samle noen av dine kolleger og fortelle om Creo? Last ned PP-presentasjonen som hjelpemiddel!

Plakat
Fins det steder det er greit å henge opp plakater på din arbeidsplass? Last ned plakat og print ut.

Flyer
PDF med info om Creo.

Trygghet, felleskap og fordeler – Infodokument
PDF med mer utfyllende informasjon om Creo for de som har vist interesse.

Creos nettside
Her kan man også lese mer om fordelene ved å være medlem, og hvordan man melder seg inn.

Visuell skillelinje

Ta kontakt

Ønsker du hjelp med verving kan du ta kontakt med Creo på e-post eller tlf. Om du trenger noen å sparre med, trenger bistand, profileringsartikler, eller ønsker å få besøk på arbeidsplassen, så ta kontakt!

Visuell skillelinje