Mange utfordringer følger en artists arbeidshverdag; stor arbeidsbelastning, usikre arbeidsforhold og økonomi, mangel på trygderettigheter, krevende arbeidstider, stor konkurranse og økende prestasjonspress.

Utfordringene er sammensatte, noen av utfordringene er strukturelle, andre individuelle, noe går på rettigheter andre ting på mulige medisinske behov. Det er viktig at kunstnerorganisasjonene støtter opp om prosjekter som kan bidra til å løse bransjens psykiske helseutfordringer.

Psykisk helse i musikkbransjen – Intensjonsavtale

Musikkbransjen er en utsatt gruppe. Forskning viser en betydelig høyere utbredelse av symptomer på søvnvansker, angst og depresjon, sammenlignet med andre yrkesgrupper. Creo har, sammen med flere andre organisasjoner og bransjeaktører, signert en intensjonsavtale for å arbeide for en bedring av psykisk helse i musikkbransjen. Målsettingen er å få flere til å anerkjenne at musikkbransjen er en utsatt yrkesgruppe som har utfordringer som må løses, og bevisstgjøre aktører i musikkbransjen som arbeider med og for utøvere om rollen en har når det kommer til psykisk helse, press og strukturer.

Les mer om organisasjonenes intensjonsavtale

Visuell skillelinje

Møtesteder og debatt

Høsten 2019 arrangerte Creo frilansfrokosten Grenseløs arbeidshverdag – Psykisk helse i musikkbransjen, i samarbeid med MØST, Samspill og Nordic Black Theatre. Vi inviterte spesialister, artister og bransje til paneldebatt, for å prate om ulike forhold som utfordrer helsen i musikernes grenseløse arbeidshverdag.

Les mer om arrangementet
Hør Podcast fra arrangementet

Creo har også deltatt i flere paneldebatter om psykisk helse, blant annet under Vill Vill Vest og Trondheim Calling. Creo kommer til å fortsette å invitere til debatt, og tilrettelegge for møteplasser hvor bransjen kan dele erfaringer og jobbe sammen om gode løsninger. Vi har planlagt flere arrangementer på tema psykisk helse i løpet av høsten 2020.

Visuell skillelinje

Mental helse – telefontjenester

Noen ganger kan det bli for mye. Creo er her for medlemmene våre, og skal hjelpe dere med alt som har med arbeidssituasjonen å gjøre – om det er permitteringsregler, NAV-spørsmål, kontraktvurderinger eller andre arbeidsrelaterte utfordringer.

Enkelte kan også føle behov for å snakke med noen andre enn oss i denne krisetiden. For å få litt hjelp til å «rydde» i en uoversiktlig situasjon. Creo har god dialog med Mental Helse som tilbyr to lavterskel telefon- og nettjenester for alle som trenger noen å snakke eller skrive med: Arbeidslivstelefonen og Hjelpetelefonen.

Arbeidslivstelefonen
Har du et spørsmål i forhold til arbeid, eller har du behov for noen å rådføre deg med om en vanskelig situasjon på jobb? Ring og få drøftet saken: https://mentalhelse.no/fa-hjelp/arbeidslivstelefonen

Hjelpetelefonen
Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt: https://mentalhelse.no/fa-hjelp/hjelpetelefonen

Mental Helse har også nylig startet vi også opp en telefon- og chatlinje som en støtte til foreldre som heter Foreldresupport, som også er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen; https://mentalhelse.no/fa-hjelp/foreldresupport

For de som føler det er lettere å skrive enn å snakke finnes også tjenesten Si det med ord;
https://mentalhelse.no/fa-hjelp/nettjenesten-sidetmedord-no