Mange utfordringer følger en artists arbeidshverdag; stor arbeidsbelastning, usikre arbeidsforhold og økonomi, mangel på trygderettigheter, krevende arbeidstider, stor konkurranse og økende prestasjonspress.

Utfordringene er sammensatte, noen av utfordringene er strukturelle, andre individuelle, noe går på rettigheter andre ting på mulige medisinske behov. Det er viktig at kunstnerorganisasjonene støtter opp om prosjekter som kan bidra til å løse bransjens psykiske helseutfordringer.

Samtaleterapi for Creos medlemmer

Mange av Creos medlemmer har uttrykt at det er et stort behov for kompetente mennesker å støtte seg til i form av samtaleterapi/psykologtjenester. Det er i dag lange ventelister og liten tilgjengelighet hvis man i det hele tatt får tilgang til hjelp gjennom fastlege, alternativet er å oppsøke private terapeuter, noe som lett blir en kostbar affære. 

Behovet er tilgang til tilgjengelige støttespillere til en overkommelig pris, Creos gir derfor sine medlemmer tilgang til 5 timer veiledning hos samtaleterapeut for en medlemspris på 400 kr per time. Creo vil dekke de resterende kostnadene.

Visuell skillelinje

Creos ressurssider for mental trening

Hvorfor er mental trening så viktig? Hvordan praktiserer man mental trening? Og hvilke ubevisste mentale prosesser påvirker trivsel og prestasjon i det daglige?

Mang en scenekunstner har opplevd at de ikke får brukt sine ressurser og evner maksimalt på grunn av psykiske spenninger og uro. Mental trening kan være avgjørende om du ønsker å bli veldig god på noe, mestre situasjoner som er forbundet med intenst press, og om du ønsker å vokse mentalt i takt med utvikling av egen dyktighet. Mental trening er også viktig om du ønsker å reagere med motivasjon og energi istedenfor å bli sint eller lei deg ved feil og nederlag eller ved konflikt.

I samarbeid med Philip Dammen har Creo opprettet egne ressurssider for våre medlemmer som vil lære mer praktiseringen av mental trening. Philip Dammen er Dr. Philos emeritus ved Norges Musikkhøyskole, og har arbeidet med prestasjonsforberedelser og psykisk oppbygging av musikere, dansere og skuespillere i flere tiår.

Gå til Creos ressurssider for Mental Trening.

Visuell skillelinje

Psykisk helse i musikkbransjen – Intensjonsavtale

Musikkbransjen er en utsatt gruppe. Forskning viser en betydelig høyere utbredelse av symptomer på søvnvansker, angst og depresjon, sammenlignet med andre yrkesgrupper. Creo har, sammen med flere andre organisasjoner og bransjeaktører, signert en intensjonsavtale for å arbeide for en bedring av psykisk helse i musikkbransjen.

Målsettingen er å få flere til å anerkjenne at musikkbransjen er en utsatt yrkesgruppe som har utfordringer som må løses, og bevisstgjøre aktører i musikkbransjen som arbeider med og for utøvere om rollen en har når det kommer til psykisk helse, press og strukturer.

Visuell skillelinje

Møtesteder og debatt

Creo har arrangert flere både fysiske og digitale arrangement med tematikken psykisk helse. Her kan du lese mer om noen av dem:

Visuell skillelinje

Mental helse – telefontjenester

Noen ganger kan det bli for mye. Creo er her for medlemmene våre, og skal hjelpe dere med alt som har med arbeidssituasjonen å gjøre – om det er permitteringsregler, NAV-spørsmål, kontraktvurderinger eller andre arbeidsrelaterte utfordringer.

Enkelte kan også føle behov for å snakke med noen andre enn oss i denne krisetiden. For å få litt hjelp til å «rydde» i en uoversiktlig situasjon. Creo har god dialog med Mental Helse som tilbyr to lavterskel telefon- og nettjenester for alle som trenger noen å snakke eller skrive med: Arbeidslivstelefonen og Hjelpetelefonen.

Arbeidslivstelefonen
Har du et spørsmål i forhold til arbeid, eller har du behov for noen å rådføre deg med om en vanskelig situasjon på jobb? Ring og få drøftet saken!
Tlf: 225 66 700

Hjelpetelefonen
Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt.

Tlf: 116 123
Les mer om Hjelpetelefonen.

Mental Helse har også nylig startet opp en telefon- og chatlinje som en støtte til foreldre som heter Foreldresupport, som også er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen.

For de som føler det er lettere å skrive enn å snakke finnes også tjenesten Si det med ord

Mental helse – Den mentale tannbørsten

På denne siden har Mental helse satt sammen en liten verktøykasse til deg. Den inneholder ulike teknikker som det er nyttig å kjenne til når en ønsker å trene mentalt med seg selv, enten man har det vanskelig eller om en bare ønsker å få det bedre i livet generelt. Her finner du teknikker spesielt rettet mot søvn, for å stanse plagsom grubling, og for å håndtere stress.

Gå til nettside

 

Visuell skillelinje

Apper mot psykiske plager

Digitale selvhjelpsverktøy kan bidra til å forebygge og mestre psykiske plager, men det kan være vanskelig å vite hvilke som er gode og ivaretar personvern og datasikkerhet. Helsedirektoratet tilbyr nå fire nye trygge psykisk helseapper gratis.

Appene Helsedirektoratet tilbyr er kvalitetssikrede pedagogiske verktøy som er basert på anerkjente prinsipper. De ligger på ung.no og på Verktøykatalogen på helsenorge.no

For å bli publisert på disse sidene må appene gjennom en streng vurdering av sikkerhets- og personvernhensyn, kvalitet, innhold og brukervennlighet. Hensikten er at brukerne og helsepersonell skal være trygge på at katalogen kun inneholder apper som er trygge og egnet for formålet.

Du kan lese mer her