Mange utfordringer følger en artists arbeidshverdag; stor arbeidsbelastning, usikre arbeidsforhold og økonomi, mangel på trygderettigheter, krevende arbeidstider, stor konkurranse og økende prestasjonspress.

Utfordringene er sammensatte, noen av utfordringene er strukturelle, andre individuelle, noe går på rettigheter andre ting på mulige medisinske behov. Det er viktig at kunstnerorganisasjonene støtter opp om prosjekter som kan bidra til å løse bransjens psykiske helseutfordringer.

Psykisk helse i musikkbransjen – Intensjonsavtale

Musikkbransjen er en utsatt gruppe. Forskning viser en betydelig høyere utbredelse av symptomer på søvnvansker, angst og depresjon, sammenlignet med andre yrkesgrupper. Creo har, sammen med flere andre organisasjoner og bransjeaktører, signert en intensjonsavtale for å arbeide for en bedring av psykisk helse i musikkbransjen. Målsettingen er å få flere til å anerkjenne at musikkbransjen er en utsatt yrkesgruppe som har utfordringer som må løses, og bevisstgjøre aktører i musikkbransjen som arbeider med og for utøvere om rollen en har når det kommer til psykisk helse, press og strukturer.

Les mer om organisasjonenes intensjonsavtale

Visuell skillelinje

Møtesteder og debatt

Høsten 2019 arrangerte Creo frilansfrokosten Grenseløs arbeidshverdag – Psykisk helse i musikkbransjen, i samarbeid med MØST, Samspill og Nordic Black Theatre. Vi inviterte spesialister, artister og bransje til paneldebatt, for å prate om ulike forhold som utfordrer helsen i musikernes grenseløse arbeidshverdag.

Les mer om arrangementet
Hør Podcast fra arrangementet

I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse 2020 arrangerte vi frilansfrokosten Prestasjonskultur og psykisk helse. Vi møttes på SALT for en spennende panelsamtale med Philip Dammen fra Musikkhøyskolen, artisten Samsaya, tidligere verdensmester i alpint Kjetil André Aamodt og Christine Thomassen fra Creo. Samtalen ble ledet av Christina Skreiberg fra podcasten Frilanslivet.

Les mer om arrangementet, og se video fra panelsamtalen her.

Creo har også deltatt i flere paneldebatter om psykisk helse, blant annet under Vill Vill Vest og Trondheim Calling. Creo kommer til å fortsette å invitere til debatt, og tilrettelegge for møteplasser hvor bransjen kan dele erfaringer og jobbe sammen om gode løsninger.

Visuell skillelinje

Mental helse – telefontjenester

Noen ganger kan det bli for mye. Creo er her for medlemmene våre, og skal hjelpe dere med alt som har med arbeidssituasjonen å gjøre – om det er permitteringsregler, NAV-spørsmål, kontraktvurderinger eller andre arbeidsrelaterte utfordringer.

Enkelte kan også føle behov for å snakke med noen andre enn oss i denne krisetiden. For å få litt hjelp til å «rydde» i en uoversiktlig situasjon. Creo har god dialog med Mental Helse som tilbyr to lavterskel telefon- og nettjenester for alle som trenger noen å snakke eller skrive med: Arbeidslivstelefonen og Hjelpetelefonen.

Arbeidslivstelefonen
Har du et spørsmål i forhold til arbeid, eller har du behov for noen å rådføre deg med om en vanskelig situasjon på jobb? Ring og få drøftet saken!
Tlf: 225 66 700

Hjelpetelefonen
Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt.

Tlf: 116 123
Les mer om Hjelpetelefonen.

Mental Helse har også nylig startet opp en telefon- og chatlinje som en støtte til foreldre som heter Foreldresupport, som også er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen.

For de som føler det er lettere å skrive enn å snakke finnes også tjenesten Si det med ord

Mental helse – Den mentale tannbørsten

På denne siden har Mental helse satt sammen en liten verktøykasse til deg. Den inneholder ulike teknikker som det er nyttig å kjenne til når en ønsker å trene mentalt med seg selv, enten man har det vanskelig eller om en bare ønsker å få det bedre i livet generelt. Her finner du teknikker spesielt rettet mot søvn, for å stanse plagsom grubling, og for å håndtere stress.

Gå til nettside

 

Visuell skillelinje

Creo lanserer ressurssider for Mental trening

Hvorfor er mental trening så viktig? Hvordan praktiserer man mental trening? Og hvilke ubevisste mentale prosesser påvirker trivsel og prestasjon i det daglige?

Mang en scenekunstner har opplevd at de ikke får brukt sine ressurser og evner maksimalt på grunn av psykiske spenninger og uro. Mental trening kan være avgjørende om du ønsker å bli veldig god på noe, mestre situasjoner som er forbundet med intenst press, og om du ønsker å vokse mentalt i takt med utvikling av egen dyktighet. Mental trening er også viktig om du ønsker å reagere med motivasjon og energi istedenfor å bli sint eller lei deg ved feil og nederlag eller ved konflikt.

I samarbeid med Philip Dammen lanserer Creo helt nye ressurssider for våre medlemmer som vil lære mer praktiseringen av mental trening. Philip Dammen er Dr. Philos emeritus ved Norges Musikkhøyskole, og har arbeidet med prestasjonsforberedelser og psykisk oppbygging av musikere, dansere og skuespillere i flere tiår.

Gå til Creos ressurssider for Mental Trening.

NB: Dette innholdet er passordbeskyttet, men som medlem i Creo har du har du full tilgang.

Visuell skillelinje

Samtaleterapi for Creos medlemmer

Allerede før pandemien uttrykte mange av Creos medlemmer at det er et stort behov for kompetente mennesker å støtte seg til i form av samtaleterapi/psykologtjenester. Det er i dag lange ventelister og liten tilgjengelighet hvis man i det hele tatt får tilgang til hjelp gjennom fastlege, alternativet er å oppsøke private terapeuter, noe som lett blir en kostbar affære. 

Behovet er tilgang til tilgjengelige støttespillere til en overkommelig pris, og Creo har nå vært i dialog med en aktør som kan levere på dette. Vi ønsker derfor å gjennomføre et prøveprosjekt for å kartlegge hvorvidt dette er et tilbud som vil;

  1. bidra til at kunstnere og kulturarbeidere kommer seg gjennom denne krisen
  2. være et langsiktig tiltak for å bedre kunstneres og kulturarbeideres mentale helse

Vår samarbeidspartner, NION, er et oppstartmiljø bestående av nyutdannede psykologistudenter, alle med master i klinisk- og helsepsykologi. NION tilbyr gjennom en app, videokonsultasjon med en samtalepartner. De fokuserer på et tilbud til de som trenger noen å prate med om normalpsykologiske vansker før det utvikler seg til en diagnose; «The treatment gap».

NION er tydelige på at de ikke tilbyr helsetjenester og derfor ikke gjør utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser. NIONs visjon er å møte det umettede behovet for psykologfaglig hjelp som ligger mellom kommunale-lavterskeltilbud og spesialisthelsetjenesten.

Les mer om prosjektet her