Med over 10 500 medlemmer er Creo Norges største kunstnerorganisasjon. Vi arbeider for å sikre medlemmene våre bedre lønns, - og arbeidsvilkår, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende. Creo er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO).

Alle som har inntekt fra kunstneriske eller kunstpedagogiske yrker kan bli medlem i Creo. Vi organiserer blant annet utøvende musikere, dansere, pedagoger, produsenter, musikkterapeuter, scenografer, dirigenter, inspisienter, sufflører, teknikere og kritikere.

Som Creo-medlem får du blant annet gratis juridisk rådgivning, advokatbistand, kurs og konferanser, søknads- og kontraktshjelp og fri inkassotjeneste.

Inkludert i medlemskapet har du ulykkesforsikring, ansvarsforsikring og markedets beste innboforsikring. I tillegg får du tilgang til instrument- og utstyrsforsikring og reiseforsikring.

Creo ivaretar også sine medlemmer gjennom å arbeide for økt forståelse for kunstnernes betydning i samfunnet gjennom politisk påvirkning og opplysningsarbeid om faglige, kulturpolitiske og kunstneriske emner.