Med snart 11 000 medlemmer er Creo Norges største fagforening og interesseorganisasjon innen kunst- og kulturfeltet.

Creo arbeider for å sikre bedre lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende. Alle som har inntekt fra kunstneriske eller kunstpedagogiske yrker, eller virksomheter med tilknytning til kulturlivet, kan bli en del av Creo-fellesskapet.

Vi har allerede mange forskjellige medlemsgrupper som inkluderer musikere, sangere, pedagoger, teknikere, dansere, tradisjonshåndverkere, motedesignere, musikkterapeuter, kirkemusikere, scenografer, dramaturger, musikalartister, statister, ledere og administratorer i kulturvirksomheter, og stadig flere slutter seg til oss. Felles for alle er at de jobber innen kunst- og kulturfeltet.

Som Creo-medlem får du blant annet gratis juridisk rådgivning, advokatbistand, kurs og konferanser, søknads- og kontraktshjelp og fri inkassotjeneste.

Inkludert i medlemskapet har du ulykkesforsikring, ansvarsforsikring og markedets beste innboforsikring. I tillegg får du tilgang til instrument- og utstyrsforsikring og reiseforsikring.

Creo ivaretar også sine medlemmer gjennom å arbeide for økt forståelse for kunstnernes betydning i samfunnet gjennom politisk påvirkning og opplysningsarbeid om faglige, kulturpolitiske og kunstneriske emner.