Som medlem i Creo har du alltid en sterk fagforening i ryggen

Den viktigste grunnen til at du bør organisere deg er naturligvis at du da er med i det fellesskapet som arbeider for gode lønns- og arbeidsvilkår og bedre rammebetingelser for den bransjen du hører til i.

De vilkårene vi nyter godt av i dag har ikke kommet av seg selv, og det gjør heller ikke gode vilkår i framtiden.

 

Bli medlem

Visuell skillelinje

Veiledning, hjelp og bistand

Det er godt å ha noen i ryggen om du plutselig skulle trenge hjelp. Og da kan Creo bistå med det meste!

Creo er opptatt av at våre medlemmer har en trygg og forutsigbar arbeidssituasjon og at lov- og avtaleverk blir overholdt. Et medlem-
skap i en fagforening som Creo kan sammenlignes med å ha en forsikring. Man vet aldri hva som kan skje i løpet av et langt arbeidsliv, og selv uten de store problemene vil et medlemskap lønne seg.

Som ansatt kan du komme i situasjoner hvor du har behov for råd, veiledning, hjelp og bistand. Creo har lokale tillitsvalgte som kan bistå deg i forhold til konkrete problemstillinger i hverdagen, regionlag som kan gi råd der det er naturlig, og sentralt ansatte som til sammen ivaretar alle de ulike sidene av arbeidsforholdet.

Creo har skarpskodde saksbehandlere og jurister som bistår våre medlemmer i saker som omhandler, lønn, arbeidstid, ferie, permisjonsrettigheter,
ansettelse, oppsigelse, kontrakter, opphavsrett m.v. Disse bistår deg både i ansettelsesforholdet, og som frilanser/oppdragstaker.

Creo er en også del av LO. Som medlem har du rett og slett hele Creo og LO-familien i ryggen når du opplever utfordringer i arbeidsforholdet ditt!

Visuell skillelinje

Politisk arbeid

Creo ivaretar også sine medlemmer gjennom å arbeide for økt forståelse for kunstnerne og kulturarbeideres betydning i samfunnet. dette gjør vi gjennom politisk påvirkning og opplysningsarbeid om faglige, kulturpolitiske og kunstneriske emner. Vi står for tydelige kulturpolitiske fanesaker og bidrar også aktivt til å initiere og muliggjøre relevant forskning.

Visuell skillelinje

Innflytelse på beslutninger som angår deg

Ved å være fagorganisert får du innflytelse på de beslutningene som blir tatt både i den organisasjonen du er medlem i og i den virksomheten du eventuelt arbeider i.
Creo er opptatt av at våre medlemmer skal ha best mulig rammevilkår og vi tar jevnlig også opp forhold for våre medlemsgrupper med Stortinget, regjeringen og andre styresmakter.

 

Bli medlem