Oslo kommune er med i interesseorganisasjonen KS, men står utenfor arbeidsgiverorganisasjonen og inngår derfor egne tariffavtaler.

Creo har derfor inngått hovedavtale og overenskomst med Oslo kommune. I overenskomsten er det tatt inn særbestemmelser for Oslo Musikk- og kulturskole (pedagogisk personale). I Oslo kommune organiserer Creo først og fremst kulturskolelærere (alle fagområder), lærere på videregående skoler og grunnskoler, og en del personale tilsatt i administrative stillinger innenfor musikk- og kulturområdet.

Avtaler

Dokument 24 er Oslos hovedavtale som fastsetter prosedyrer og saksbehandlingsregler for forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de tillitsvalgte og deres organisasjoner.

Dokument 25 regulerer lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune. Dokumentet inneholder fellesbestemmelser, generelle særbestemmelser samt særbestemmelser for enkelte virksomheter og/eller for de enkelte organisasjonene