Oslo kommune er med i interesseorganisasjonen KS, men står utenfor arbeidsgiverorganisasjonen og inngår derfor egne tariffavtaler.

Creo har derfor inngått hovedavtale og overenskomst med Oslo kommune. I overenskomsten er det tatt inn særbestemmelser for Oslo Musikk- og kulturskole (pedagogisk personale). I Oslo kommune organiserer Creo først og fremst kulturskolelærere (alle fagområder), lærere på videregående skoler og grunnskoler, og en del personale tilsatt i administrative stillinger innenfor musikk- og kulturområdet.

Avtaler

Dokument 24 er Oslos hovedavtale som fastsetter prosedyrer og saksbehandlingsregler for forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de tillitsvalgte og deres organisasjoner.
Avtalen ble inngått i 2002 og er fortsatt gjeldende.

Dokument 25 regulerer lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune. Dokumentet inneholder fellesbestemmelser, generelle særbestemmelser samt særbestemmelser for enkelte virksomheter og/eller for de enkelte organisasjonene

Oversikt over alle rundskriv og fellesskriv i Oslo kommune. Lenke krever innlogging på felles intranett for Oslo kommune

Rundskriv og fellesskriv – Felles intranett for Oslo kommune

Lønnstabell årslønn og månedslønn
Lønnstabell med lønn per dag
Lønnstabell med lønn per time
Lønnstabell med lønn per time overtid

Stillingsbetegnelse (Excel-fil)
Stillingsbetegnelse (pdf-fil)

Lønnsrammer (Excel-fil)
Lønnsrammer (pdf-fil)