En tydelig stemme for Creos fremtid

I 2022 vedtok Creos landsmøte at det skulle opprettes et Creo Ung-utvalg. Utvalget har nå startet sitt arbeid og skal bidra til å gi forbundets unge medlemmer en tydelig stemme og større innflytelse i organisasjonen, samt bygge fremtidens tillitsvalgte og en sterk fagbevegelse.

Creo Ung skal:

  • være de unge medlemmenes stemme i organisasjonen, og et effektivt kontaktpunkt for Creos ledelse, administrasjon, regionlag og faglige sammenslutninger
  • bidra til økt kvalitet i Creos tilbud til, og ivaretakelse av, unge medlemmer
  • bidra til å sikre opplevd relevans og verdi i medlemskapet blant unge medlemmer
  • bidra til å styrke medlemsdemokratiet og engasjement blant unge medlemmer
  • bidra til økt rekruttering av unge medlemmer og studenter
  • bidra til å hindre frafall blant unge medlemmer
Visuell skillelinje

Bli bedre kjent med utvalget:

 

Øyvind Johan Olsen (leder for Creo Ung)

Jeg jobber som produsent i Svømmehallen Scene og som arenasjef i Parkenfestivalen. Gjennom hele ungdomstiden har jeg vært svært engasjert i musikk og kultur. Siden 2016 har jeg vært en viktig del av Parken-systemet og jobber nå fulltid der. Parkenfestivalen er en stiftelse som per i dag driver to festivaler, to scener og en rekke andre spennende prosjekter. Til sammen er stiftelsen Nord-Norges største kulturbedrift. Ved siden av dette har jeg opp igjennom jobbet mye som freelancer og i ulike organisasjoner.

Kunst og kulturbransjen er en spesiell bransje. Det er mange selvstendig næringsdrivende, oppdragstagere og små stillinger, videre få faste fulltidsstillinger. Arbeidstiden er ofte ugunstig, og de administrative forholdene kan være rotete. Creo er en sentral aktør når det gjelder å skape gode og ryddige arbeidsforhold for folk som vil jobbe innenfor kunst og kultur. Inn i arbeidet i Creo Ung ønsker jeg å bidra til bevissthet rundt organisasjonen og at den skal være god tilpasset unge medlemmer, nåværende og fremtidige!

Visuell skillelinje

Tuva Olsson (nestleder for Creo Ung)

Jeg heter Tuva og er trompetist og komponist fra Oslo, bosatt i Trondheim! For tiden studerer jeg ved Jazzlinja NTNU, og er også aktiv i en del ulike prosjekter som Hermann Hestbek ensemble, Steamhouse, og med min egen kvartett. Ellers er jeg også med å kuraterer Fri Form med Tollef Østvang og Jordan Sand.

 I Creo Ung ønsker jeg å bedre nyutdannede selvstendig næringsdrivendes vilkår i arbeidsmarkedet.

Visuell skillelinje

Anne Birgitte Grindhaug

Jeg heter Anne Birgitte, er 26 år gammel og kommer fra Karmøy. Jeg har bachelor i musikkteater og videreutdannelse innen kulturledelse. Etter studiene har jeg jobbet på fulltid som frilans scenekunstner, sanger, skuespiller, musikalutøver og dramatiker. Jeg synes det er utrolig gøy å få være med i utvalget til Creo Ung, for å kunne bidra til å forbedre rettigheter og belyse relevante problemstillinger, spesielt innenfor musikkteaterbransjen!

Visuell skillelinje

Joscha Ernst

Jeg bor i Oslo og er utdannet jazzsaksofonist fra UiS. Jeg jobber som instrumentlærer i kulturskolen, i korps og frilansmusiker. Min motivasjon for å jobbe med Creo Ung er å forbedre arbeids- og levevilkår for selvstendig næringsdrivende i oppstartsfasen. I tillegg er jeg spesielt opptatt av å få gjort noe med at strømmetjenestene faktisk betaler musikere og komponister for musikken de skaper.

Visuell skillelinje

Jon Martin Høie

Jeg heter Jon Martin Høie, jeg er 26 år gammel og bor i Drammen. Der jobber jeg som organist og lærer i kulturskolen og videregående. Jeg har bachelor i kirkemusikk og master i orgel fra NMH, og har siden tatt PPU og studier i tysk.

Fagforening er utrolig viktig, og fagforeningsarbeid har interessert meg helt siden jeg begynte å studere. Jeg håper Creo Ung kan gjøre Creo relevant for de unge medlemmene våre, og bidra til å rekruttere nye til organisasjonen vår. Creo trenger også unge stemmer i arbeidet sitt!

Visuell skillelinje

Oliver Fremo Amundsen (vara)

Født i 2000, opprinnelig fra Molde, nå basert i Oslo. Jeg studerer på FRIKA ved NMH og arbeider som produsent og komponist innenfor ulike sjangre og prosjekter. Noen av mine hjertesaker er opphavsrett og streaming, likestilling, og oppgjør med hierarkier og normer i det akademiske. Jeg er opptatt av arbeidsrett og klassekamp og så muligheten til å ta den kampen igjennom å være medlem av Creo Ung. Jeg håper dette organet kan styrke Creo i være fremtidsrettet, relevante og synlige i saker som preger vår tid (streaming, Ai etc.). 

Visuell skillelinje

Åshild Brunvoll (vara)

Eg heiter Åshild og kjem frå Voss. Eg flytta til Oslo i 2016 for å studere cello på Barratt Due, og har budd her sidan. Etter at eg var ferdig som student har eg arbeidd som frilansar og i Operaorkesteret. Eg gleder meg til å koma igang med arbeidet til Creo Ung, og håper at me kan bidra til å hjelpe unge nyetablerte medlemmer med store og små spørsmål.