Creo Oslo har en variert medlemsmasse, og tilbyr kurs og seminarer med en rekke ulike temaer. Creo arbeider blant annet for at medlemmene skal sikres gode lønns- og arbeidsvilkår. Vi jobber også politisk med å sikre gode rammevilkår for utøvere i det profesjonelle kunst- og kulturlivet.

Kontaktinfo:
E-post: posto@creokultur.no
Adresse: Brugata 19, 0186 OSLO

Følg oss på Facebook! 

 

Styremedlemmer:

 • Håkon Kvidal (leder)
 • Tine Hvidsten (styremedlem)
 • Kristin Skiftun (styremedlem)
 • Ingri Juli Anne Brinch Ness (styremedlem)
 • Hannah Carding (styremedlem)
 • Chi Ton (styremedlem)
 • Jan Koop (styremedlem)
 • Joscha Ernst (styremedlem)
 • Gull Øzger (varamedlem)
 • Vetle Laupsa (varamedlem)
Visuell skillelinje

Søk på kunst- og kulturstipend for 2023!

For 2023 skal det deles ut 4,4 millioner kroner fra Oslo kommune. Dette er en dobling fra året før, og betyr at enda flere vil få muligheten til å motta stipend. Det er mulig å søke på en av seks stipendkategorier. Søknadsfristen er 15. september!

Diversestipend
Diversestipendet kan brukes til videreutvikling av eget kunstnerisk virke, konkrete prosjekter, materialer, reise- og studier m.m.
Les mer

Etableringsstipend
Etableringsstipendet skal bidra til at yngre kunstnere mellom 18-35 år i etableringsfasen kan etablere seg i Oslo. Alle typer etableringsutgifter og investeringer er relevante.
Les mer

Stipend til internasjonal kunstnerutveksling
Stipendet gis til utenlandsopphold for oslokunstnere og opphold i Oslo for kunstnere basert i utlandet.
Les mer

Kulturprofilstipend
Stipendet gis til nyskapende scenekunst rettet mot barn og unge.
Les mer

Talentstipend
Talentstipendet gis til kunstnertalenter i alderen 18 til 26 år.
Les mer

Munch- og Vigelandstipend
Til forskning og formidling knyttet til Munch, Vigeland eller Oslo kommunes øvrige kunstsamlinger.
Les mer

Visuell skillelinje

Årsmøte

Velkommen til årsmøte i Creo Oslo

Dato: søndag, 26.mars kl 14-16
Sted: Brugata 19, Oslo.

 

Dagsorden iht. regionlagets vedtekter:

 1. Godkjenne innkalling og sakliste.
 2. Godkjenne styrets årsmelding for foregående år.
 3. Fastsette regionlagets regnskaper for foregående år.
 4. Behandle regionlagets budsjett og handlingsplan for kommende år.
 5. Behandle innsendte saker og saker fremmet av regionlagets styre eller av forbundsstyret.
 6. Valg
  a) Styret og vara
  b)Valgkomité

Ingen innsendte saker.

Sakspapirer:

Regnskapet for 2022 er under revisjon. Selv uten innsendte saker, kan du ved å være med på årsmøtet, påvirke Creo Oslo gjennom budsjett, handlingsplan og valg.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Styret i Creo Oslo