Creo Oslo har en variert medlemsmasse, og tilbyr kurs og seminarer med en rekke ulike temaer. Creo arbeider blant annet for at medlemmene skal sikres gode lønns- og arbeidsvilkår. Vi jobber også politisk med å sikre gode rammevilkår for utøvere i det profesjonelle kunst- og kulturlivet.

Kontaktinfo:
E-post: posto@creokultur.no
Adresse: Brugata 19, 0186 OSLO

Følg oss på Facebook! 

 

Styremedlemmer:

 • Jan Koop, leder

 • Guro Skår, nestleder

 • Tine Hvidsten, AU

 • Marie Denise Aune Sahba, frilanskontakt

 • Martin Vinje, frianskontakt

 • Maren Sofie Nyland Johansen, ansvar for Facebooksiden

 • Ferdinand Bergstrøm

 • Vibeke Øya, vara (permisjon)

Visuell skillelinje

Søk på kunst- og kulturstipend for 2023!

For 2023 skal det deles ut 4,4 millioner kroner fra Oslo kommune. Dette er en dobling fra året før, og betyr at enda flere vil få muligheten til å motta stipend. Det er mulig å søke på en av seks stipendkategorier. Søknadsfristen er 15. september!

Diversestipend
Diversestipendet kan brukes til videreutvikling av eget kunstnerisk virke, konkrete prosjekter, materialer, reise- og studier m.m.
Les mer

Etableringsstipend
Etableringsstipendet skal bidra til at yngre kunstnere mellom 18-35 år i etableringsfasen kan etablere seg i Oslo. Alle typer etableringsutgifter og investeringer er relevante.
Les mer

Stipend til internasjonal kunstnerutveksling
Stipendet gis til utenlandsopphold for oslokunstnere og opphold i Oslo for kunstnere basert i utlandet.
Les mer

Kulturprofilstipend
Stipendet gis til nyskapende scenekunst rettet mot barn og unge.
Les mer

Talentstipend
Talentstipendet gis til kunstnertalenter i alderen 18 til 26 år.
Les mer

Munch- og Vigelandstipend
Til forskning og formidling knyttet til Munch, Vigeland eller Oslo kommunes øvrige kunstsamlinger.
Les mer

Visuell skillelinje

Årsmøte

Creo Oslo innkaller til årsmøte 6. mars kl 14-17 i Brugata 19, Oslo.

Dagsorden og innsendte saker:

 1. Godkjenne innkalling og sakliste.
 2. Godkjenne styrets årsmelding for 2021.
 3. Fastsette regionlagets regnskaper for 2021.
 4. Behandle regionlagets budsjett og handlingsplan for 2022.
 5. Behandle innsendte saker og saker fremmet av regionlagets styre eller av forbundsstyret.
  a) Innsendt sak fra Edvard Askeland (se vedlegg).
 6. Valg av:
  a) Styret og vara.
  b) Valgkomité.
  c) Regionlagets 16 delegater pluss vara til Creos landsmøte 9.-11.november i Trondheim.

 

Årsmelding, regnskap, budsjett, handlings- og aktivitetsplan, styrets innstilling til saken, valgkomiteens innstilling til styrevalget og styrets innstilling til valg av valgkomiteen og landsmøtedelegater sendes ut senest 25.februar.

Forslag til styremedlemmer sendes til valgkomiteen v/ hakon.kvidal@nmh.no frem til 9.februar.

Forslag til valgkomiteen og landsmøtedelegater sendes til styret posto@creokultur.no senest 11.februar.

 

Sakspapir:

 1. Styrets årsberetning
 2. Regnskap 2021
 3. Oversikt til Creo Oslo
 4. Budsjett
 5. Handlingsplan
 6. Aktivitetsplan
 7. Forslag til Creos årsmøte
 8. Styrets innstilling til innsendt sak
 9. Valgkomiteens innstilling
 10. Innstilling valg av valgkomité
 11. Innstilling valg av landsmøtedelegater
 12. Vedtekter

 

Protokoll fra årsmøte 2021