Creo Oslo har en variert medlemsmasse, og tilbyr kurs og seminarer med en rekke ulike temaer. Creo arbeider blant annet for at medlemmene skal sikres gode lønns- og arbeidsvilkår. Vi jobber også politisk med å sikre gode rammevilkår for utøvere i det profesjonelle kunst- og kulturlivet.

Kontaktinfo:
E-post: oslo@creokultur.no
Adresse: Brugata 19, 0186 OSLO

Følg oss på Facebook! 

 

Styret:

 • Håkon Kvidal (leder)
 • Tine Hvidsten
 • Chi Ton
 • Kristin Skiftun
 • Gull Øzger
 • Ella Beate Helland Lyngstad
 • Joscha Ernst
 • Jan Koop
 • Kristian Helboe

Varamedlemmer:

 • Elise Sandvik Olsen
 • Knut Fougner
Visuell skillelinje

Kurs og konferanse

Creo Oslo tilbyr et mangfold av spennende kurs og arrangementer som du kan melde deg på. Ta en titt på vår kalender for mer informasjon.

Har du ønsker eller forslag til nye kurs? Vi vil gjerne høre fra deg! Send oss en e-post med dine ideer og forslag.

Kalender

Visuell skillelinje

Søk tilskudd til kunst og kultur i Oslo 2024

Søkere kan  kontakte tilskudd@kul.oslo.kommune.no

Den kulturelle spaserstokken
Søknadsfrist 1. februar 2024

Kunst og kultur i barnehager
Søknadsfrist 1. februar 2024

Tilskudd til kulturhus
Søknadsfrist 1. mars 2024

Driftstilskudd til kunst og kulturinstitusjoner
Søknadsfrist 1. april 2024

Stipend til kunst- og kulturformål
Søknadsfrist 16. september 2024

Løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak
Løpende søknadsfrist så lenge det gjenstår midler – men senest 8 uker før gjennomføring

Tilskudd til byjubileumstiltak i 2024
Søknadsfrist 15. januar 2024

Innovasjon innen kultur og kulturnæringer
Løpende søknadsfrist så lenge det gjenstår midler

 

Visuell skillelinje

Årsmøte

Mandag 18. mars kl 17:00-20:00
Brugata 19, 0186 OSLO

Saksliste

 • Sak 1 Åpning av møte og godkjenning av stemmeberettigede
 • Sak 2 Valg av møteleder, protokollskriver og to protokollunderskrivere
 • Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakliste
 • Sak 4 Styrets årsmelding for 2023
 • Sak 5 Regnskap 2023
 • Sak 6 Innsendte saker
 • Sak 7 Strategi 2026, handlingsplan 2024 og budsjett 2024.
 • Sak 8 Valg

 

Protokoll årsmøte 2024