Creo Oslo har en variert medlemsmasse, og tilbyr kurs og seminarer med en rekke ulike temaer. Creo arbeider blant annet for at medlemmene skal sikres gode lønns- og arbeidsvilkår. Vi jobber også politisk med å sikre gode rammevilkår for utøvere i det profesjonelle kunst- og kulturlivet.

 

Kontaktinfo:

E-post: posto@creokultur.no
Adresse: Brugata 19, 0186 OSLO

 

Styremedlemmer:

 • Jan Koop, leder

 • Guro Skår, nestleder

 • Tine Hvidsten, AU

 • Marie Denise Aune Sahba, frilanskontakt

 • Martin Vinje, frianskontakt

 • Maren Sofie Nyland Johansen, ansvar for Facebooksiden

 • Ferdinand Bergstrøm

 • Vibeke Øya, vara (permisjon)

 

Følg oss på Facebook! 

 

Årsmøte

Creo Oslo innkaller til årsmøte 6. mars kl 14-17 i Brugata 19, Oslo.

Dagsorden og innsendte saker:

 1. Godkjenne innkalling og sakliste.
 2. Godkjenne styrets årsmelding for 2021.
 3. Fastsette regionlagets regnskaper for 2021.
 4. Behandle regionlagets budsjett og handlingsplan for 2022.
 5. Behandle innsendte saker og saker fremmet av regionlagets styre eller av forbundsstyret.
  a) Innsendt sak fra Edvard Askeland (se vedlegg).
 6. Valg av:
  a) Styret og vara.
  b) Valgkomité.
  c) Regionlagets 16 delegater pluss vara til Creos landsmøte 9.-11.november i Trondheim.

 

Årsmelding, regnskap, budsjett, handlings- og aktivitetsplan, styrets innstilling til saken, valgkomiteens innstilling til styrevalget og styrets innstilling til valg av valgkomiteen og landsmøtedelegater sendes ut senest 25.februar.

Forslag til styremedlemmer sendes til valgkomiteen v/ hakon.kvidal@nmh.no frem til 9.februar.

Forslag til valgkomiteen og landsmøtedelegater sendes til styret posto@creokultur.no senest 11.februar.

 

Sakspapir:

 1. Styrets årsberetning
 2. Regnskap 2021
 3. Oversikt til Creo Oslo
 4. Budsjett
 5. Handlingsplan
 6. Aktivitetsplan
 7. Forslag til Creos årsmøte
 8. Styrets innstilling til innsendt sak
 9. Valgkomiteens innstilling
 10. Innstilling valg av valgkomité
 11. Innstilling valg av landsmøtedelegater
 12. Vedtekter

 

Protokoll fra årsmøte 2021