Creo forutsetter at alle arrangører som vurderer å bruke scenerøyk setter seg godt inn i veiledningen.

Væskene som brukes i scenerøyk er ulike kjemikalier som kan være helseskadelige. Ansvaret for bruken ligger hos arbeidsgiver eller arrangør, avhengig av type arrangement. Det er arbeidsgiver eller oppdragsgiver som har hovedansvaret for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Creo har de siste årene blitt kontaktet av en rekke medlemmer som har opplevd helse- og prestasjonsutfordringer ved bruk av scenerøyk. Samtidig bruker også flere av Creos medlemmer scenerøyk som et kunstnerisk verktøy i scenografi og lysdesign.

Creo tok derfor initiativ til dialog med Arbeidstilsynet om problemstillingen, noe som har resultert i et samarbeid mellom partene i arbeidslivet, og en ny veileder for bruk av scenerøyk.

Veiledningen er ifølge Arbeidstilsynet, et resultat av:

  • Bekymringsmeldinger fra verneombud, tillitsvalgte og ansatte fra virksomheter som bruker røykeffekter innen kulturbransjen.
  • Oppslag i medier om problemstillingen.
  • Rapportering om helseplager i forbindelse med bruk av scenerøyk.
  • Erfaringer fra tilsyn i kulturbransjen.
  • Rapporterte tilfeller av arbeidsrelatert sykdom til Arbeidstilsynets nasjonale register.

 

Last ned veileder: Scenerøyk ved kulturarrangement