Bli en del av et sterkt fagmiljø som jobber for å bedre vilkårene for hele feltet.

Creo satser sterkt på fagorganisering av sceneteknisk personell i konsert- og eventbransjen, og har mange nyttige medlemsfordeler for de som jobber innen feltet. Vi samarbeider med utleiefirmaer og arrangører for å finne gode løsninger som vil bedre arbeidsforholdene til de som jobber innen sceneteknisk bransje.

Bli medlem

 

Creo jobber for at

 • Ansatte og selvstendig næringsdrivende teknikere og produksjonspersonell skal ha ryddige arbeidsforhold.
 • Selvstendig næringsdrivende skal få bedre trygdeordninger og en sikrere arbeidssituasjon.
 • Arbeidstidene blir forsvarlige. Produksjons- og sceneteknisk personell skal også kunne leve et fullverdig sosialt liv, stifte familie og pleie vennskap hele yrkeskarrieren.
 • Det innføres tariffavtaler i kultur- og arrangementsbransjen som sikrer gode arbeidsvilkår og sunne konkurransevilkår.
 • Produksjons- og sceneteknisk personell får mulighet til kompetanseutvikling gjennom hele yrkeslivet.

 

Inkludert i medlemskapet får du

 • Norges beste innboforsikring
 • Ansvarsforsikring
 • Ulykkesforsikring
 • Informasjon, veiledning og bistand
 • Juridisk hjelp om du trenger det
 • Hjelp av Creos inkassotjeneste
 • Tilgang på LOFavør
 • Skatteveiledning
 • Relevante rabattavtaler

 

Tilgang på flere gunstige medlemsfordeler

 • Instrumentforsikring (også lyd- og lysmiksere, mikrofoner og annet personlig utstyr)
 • Turnéforsikring (eget og innleid utstyr opp til kr 500 000,-)
 • Reiseforsikring som også gjelder når du er på jobb
 • HELP Advokatforsikring

 

Visuell skillelinje

Creos anbefalte mistesatser

Creos frilanssatser, også kalt Creos Smartkort, inneholder tariffregulerte (T) og anbefalte (A) minstesatser innenfor en rekke områder.

Anbefalte minstesats for Lyd, lys, AV – og sceneteknikere
Min. 5 235 pr. tekniker pr. arbeidsdag inntil 10 timer.

Les mer 

Visuell skillelinje

Tariffavtale i scenetekniske bedrifter

Creo har inngått tariffavtale med Virke for scenetekniske yrker i scenetekniske bedrifter. Avtalen er til uravstemning og fristen er 15. august. Stemmer medlemmene ja, blir avtalen gjort gjeldende umiddelbart etter det. Mer info kommer på denne siden i midten av august.

Se protokoll og avtalen som er til uravstemning

Visuell skillelinje

Faglig sammenslutning for produksjons- og sceneteknisk personell

En faglig sammenslutning er et nettverk bestående av Creos medlemmer innenfor en gitt bransje eller yrke. Hver sammenslutning har sitt eget demokratisk valgte styre, og er med på å representere bransjepolitiske interesser i Creo. Som medlem i Creo kan du være med i den faglige sammenslutningen for produksjons- og sceneteknisk personell.

Den faglige sammenslutningen fungerer som en ressurs for Creos politiske ledelse og forbundsstyre, i tillegg til Creos regionlag over hele landet. Vi skal ha tett kontakt med arbeidsplassklubber og tillitsvalgte, og jobbe for å etablere en seriøsitetsmodell for kulturlivet, med utgangspunkt i sceneteknisk bransje. Her er du en del av et sterkt fagmiljø som jobber for å bedre vilkårene for hele feltet.

Visuell skillelinje

Utdanning innen Sceneteknisk produksjon

Fagskolen Oslo har opprettet en sceneteknisk utdanning som er midt i blinken for både nye og erfarne teknikere. Utdanningen er utviklet gjennom et tett samarbeid mellom Creo, Virke og Fagskolen Oslo. Creo vil også følge opp utdanningen i årene framover, slik at den alltid er relevant for våre medlemmer og bransjens behov.

På Fagskolen Oslo vil teknikere få et sterkt faglig fundament, med stor tverrfaglig forståelse kombinert med sterk spisskompetanse. Og utdanningen er ikke bare for Oslofolk! Kombinasjonen av webbasert læring og lærebedrifter, gjør at teknikere i hele landet kan ta utdanningen

Les mer om utdanningen