Creo satser sterkt på fagorganisering av teknikere i konsert - og eventbransjen og har flere gunstige medlemstilbud for de som jobber innen dette området. Creo jobber også tett med utleiefirmaer og konsertarrangører i bransjen for å finne gode løsninger som bedrer arbeidsforholdene for teknikere.

Creo jobber for at

 • Faste ansatte og selvstendig næringsdrivende teknikere skal ha ryddige arbeidsforhold
 • Selvstendig næringsdrivende skal få bedre trygdeordninger og en sikrere arbeidssituasjon
 • Arbeidstidene skal bli så bra at teknikere kan stå lenge i jobb
 • Det skal innføres tariffavtaler i utleiebransjen og på konsertscene

 

Inkludert i medlemskapet får du

 • Norges beste innboforsikring
 • Ansvarsforsikring
 • Ulykkesforsikring
 • Informasjon, veiledning og bistand
 • Juridisk hjelp om du trenger det
 • Hjelp av Creos inkassotjeneste

 

I tillegg tilbyr Creo gunstige medlemsfordeler

 • Instrumentforsikring (også lyd/lysmiksere, mikrofoner og annet personlig utstyr)
 • Turnéforsikring for teknikere (eget og innleid utstyr opp til 500 000,-)
 • Reiseforsikring som også gjelder når du er på jobb

 

Creos anbefalte mistesatser

Creos frilanssatser, også kalt Creos Smartkort, inneholder tariffregulerte (T) og anbefalte (A) minstesatser innenfor en rekke områder.

Anbefalte minstesats for Lyd, lys, AV – og sceneteknikere
Min. 4 770 pr. tekniker pr. arbeidsdag inntil 10 timer.

Les mer