Her finner du et utvalg av høringsuttalelser og politiske innspill fra Creo.

20.12.2022:

Høring Prop. 14 L (2022-2023) Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvar i konsern)

18.10.2022:
Høringsinnspill til Representantforslag 244 S (2021–2022) – et nasjonalt løft for kreative næringer
Vedlegg: Creos næringspolitiske plattform 2019-2022 

11.10.2022:
Innspill til Stortingets utdannings- og forskningskomite: Statsbudsjettet 2023

10.10.2022:
Innspill til Stortingets arbeids- og sosialkomite: Statsbudsjettet 2023

10.10.2022:
Innspill til Stortingets Familie og kulturkomite: Statsbudsjettet 2023
Vedlegg: Utredning Musikeralliansen

10.10.2022:
Innspill til Stortingets Utenriks- og forsvarskomite: Statsbudsjettet 2023
Vedlegg: Veivalg for Forsvarets Musikk

 

15.09.2022:
Høringssvar – Grunnlag for ny universitets- og høyskolelov 

12.09.2022:
Høring – Fjerning av minstegrense for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse og enkelte andre lover 

07.02.2022
Høring – NRK plakaten – Innspill fra Kunstnernettverket

18.01.2022:
Innspill til antallsbegrensninger på offentlige arrangementer – Til Helsedirektoratet fra Creo og Virke

15.01.2022:
Lettelse av smittevernrestriksjoner for arrangementer – forslag til løsning

12.01.2022:
Kulturbransjen ber regjeringen innføre koronasertifikat for å lette tiltaksbyrden

10.01.2022:
Høringssvar fra Creo, NKA og Virke – Kompensasjonsordning for avlyste kulturarrangementer

10.01.2022: – Creos Innspill til Statsbudsjettet 2023:

 

05.03.2021:
Innspill til Utdanningsdirektoratet om Rammeplan for SFO

09.02.2021:
Innspill til Representantforslag om å lage en plan for trygg gjenåpning av kulturlivet når smittesituasjonen åpner for det.

29.01.202: Innspill til Stortingets utdannings- og forskningskomite 
Representantforslag om et krafttak mot lærermangel i skolen. 
Vedlegg: Kunstfaglærerløftet – En strategi for fremtidens praktiske og estetiske fag og for fremtidens kulturliv.

21.01.2021: Innspill til Familie- og Kulturkomiteens høring vedr. lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.