Her finner du et utvalg av høringsuttalelser og politiske innspill fra Creo.

05.03.2021:
Innspill til Utdanningsdirektoratet om Rammeplan for SFO

09.02.2021:
Innspill til Representantforslag om å lage en plan for trygg gjenåpning av kulturlivet når smittesituasjonen åpner for det.

29.01.202: Innspill til Stortingets utdannings- og forskningskomite 
Representantforslag om et krafttak mot lærermangel i skolen. 
Vedlegg: Kunstfaglærerløftet – En strategi for fremtidens praktiske og estetiske fag og for fremtidens kulturliv.

21.01.2021: Innspill til Familie- og Kulturkomiteens høring vedr. lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.