I medlemskapet ditt har du allerede gratis advokatbistand knyttet til yrkesutøvelse. Med LOfavør advokatforsikring sikrer du deg også på det privatsrettslige plan.

LOfavør advokatforsikring sikrer at du som medlem har rett til ubegrenset advokathjelp innen privatlivets viktigste rettsområder.

Advokatforsikringen leveres av HELP, og koster kr 72,- pr. mnd for Creo-medlemmer. Forsikringen gjelder for deg, din ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Ved tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i Creo.

Med LOfavør advokatforsikring får du blant annet:

 • Juridisk rådgivning og advokatbistand ved konflikter og rettssaker innen:
  – Familierett
  – Arverett
  – Kjøpsrett
  – Krenkende nettpublisering: WebHELP
  – Fast eiendomsforhold (ikke kjøp og salg av bolig)
  – Førerkortbeslag ved privat kjøring (ikke ved rus eller fartsovertredelse)
 • 15 timer rådgivning fra advokat pr. år og dekning for juridiske kostnader opp til 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet
 • Tilgang til juridiske avtaler og skjemaer, utarbeidet av advokat
 • Full dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger
 • Ingen timepris, advokathjelpen er inkludert i medlemskapet. Som Creo-medlem betaler du ingen egenandel. Ved tvist påløper en egenandel på kr 3000,-, Creo dekker kr 1000,- av denne.  Der det er flere medlemmer i husstanden som har advokatforsikringen, dekkes hele egenandelen av Creo.
 • Selvstendig næringsdrivende medlemmer vil i tillegg få hjelp hos HELP i saker om leie av lokaler/studio, samt kjøp av instrumenter. Øvrige tilfeller tilknyttet ditt arbeid kan du kontakte Creo om som tidligere.

Send en e-post til medlemsservice@creokultur.no for bestilling,
eller les mer om forsikringen her.