Ubegrenset advokathjelp innen privatlivets viktigste rettsområder

I Creo-medlemskapet ditt har du allerede gratis advokatbistand knyttet til yrkesutøvelse. Med advokatforsikring sikrer du deg også på det privatrettslige plan. LOfavør advokatforsikring sikrer at du som medlem har rett til ubegrenset advokathjelp innen privatlivets viktigste rettsområder.

Advokatforsikringen leveres av HELP, og koster kr 75,- pr. mnd for Creos medlemmer. Forsikringen gjelder for deg, din ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Ved tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i Creo.

Forsikringen inkluderes i ditt medlemskap ved innmelding i Creo, dersom du ikke reserverer deg.

 

For spørsmål, send e-post til: forsikring@creokultur.no

Visuell skillelinje

Med advokatforsikring får du rådgivning og advokatbistand ved konflikter innen:

 • barne- og familierett
 • arverett
 • førerkortbeslag ved kjøring i og utenfor arbeidstid (ikke ved rus eller fartsovertredelse)
 • krenkende nettpublisering: WebHELP
 • fast eiendom (unntatt næringsforhold, kjøp og salg av bolig og odels- og åsetesrett)
 • forbrukerkjøp av varer og tjenester (unntatt advokat- og eiendomsmeglingstjenester)
 • leie av lokaler/studio, samt kjøp av instrumenter og reiser, samt privat kjøp og salg av ting
Visuell skillelinje

Du får:

 • Ubegrenset rådgivning fra advokat
 • Dekning av juridiske kostnader opp til 3 millioner kroner i en tvist når saken må løses ved klagebehandling eller i retten.
 • Egenandel på kr 3 000 påløper ved tvist. Denne dekkes av forbundet ditt hvis dere er to medlemmer i husstanden, så fremt du ikke velger å bruke ekstern advokat. Hvis det er kun et medlem i husstanden betaler forbundet kr 1000 av egenandelen, og medlemmet resten.
 • Tilgang til viktige, digitale juridiske avtaler utarbeidet av advokatene i HELP. Du kan også få opprettet juridiske dokumenter gjennom dialog med en av våre advokater.
 • Full dekning av egne og eventuelt idømte sakskostnader, om saken må avgjøres i domstolene.

 

Les mer om forsikringen her.