Creo tilbyr nå medlemskap til tradisjonshåndverkere. Sammen kan vi styrke bransjen og alle som jobber i den.

Tradisjonshåndverket er et mangfoldig felt, og det som stadig kommer frem er at det lønner seg å stå sammen om viktige saker. I Creo har vi lang erfaring med å organisere kreative næringer og samle bransjer. Når næringer klarer å samle seg vet vi av erfaring at man har stor gjennomslagskraft

Creo er Norges største kunstnerorganisasjon og fagorganisasjon på kulturfeltet.

Vi representerer interessene til snart 11 000 mennesker som har inntekt fra kunst, kultur og andre kreative næringer. Vi jobber for å sikre alle våre medlemmer gode lønns- og arbeidsvilkår. Vi forhandler med arbeidsgivere, utformer bransjestandarder på blant annet honorering av oppdrag, tilbyr gratis juridisk rådgivning og kontraktshjelp, og mye, mye mer.

 

Les mer om hva vi kan tilby deg som medlem i Creo