Her finner du et utvalg av kurs, konferanser og andre aktiviteter aktuelt for våre medlemmer.
18.10.2021 - 20.10.2021
Kurs
Lov og avtaler for tillitsvalgte
Tredagers kurs på Gardermoen for tillitsvalgte
19.10.2021 - 20.10.2021
Kurs
Fagdøgn for musikere
Konsertproduksjoner for barn og unge
19.10.2021
Kurs
Kurs for regionlagsstyrer
Fysisk kurs om styrearbeid og effektiv verving v/Geir Aasen
22.09.2022 - 24.09.2022
Konferanse