Vedtekter

 

Creos vedtekter 2022-2026, vedtatt av forbundets 6. ordinære landsmøte, november 2022.

Normalvedtekter for Creos regionlag 2022–2026, vedtatt av forbundets 6. ordinære landsmøte, november 2022.

Vedtekter for Creos vederlagsfond 2022–2026, vedtatt av forbundets 6. ordinære landsmøte, november 2022.

Normalvedtekter for klubber i Creo, vedtatt av forbundsstyret med virkning fra 1. januar 2015.

Visuell skillelinje

Prinsipprogram og handlingsplan

 

Creos prinsipprogram og handlingsplan 2022–2026, vedtatt av forbundets 6. ordinære landsmøte, november 2022.

Creos prinsipprogram og handlingsplan 2019-22, vedtatt av landsmøtet, 24.–26. oktober 2018.

Creos handlingsplan for miljø og bærekraft

Visuell skillelinje
Visuell skillelinje