En landsomfattende, faglig sammenslutning av scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lysdesignere, videodesignere, lyddesignere og maskedesignere i Creo.

Norske Scenografer i Creo arbeider for medlemmenes sosiale, økonomiske og faglige rettigheter. Foreningen ble stiftet 30.januar 1935 som Norsk Teatermalerforening. Den skiftet navn til Norske Teatermalere 1945, til Norske Scenografer i 1971 og til Norske Scenografer i Creo i 2018.

Arbeidsmarkedet for våre kunstnergrupper strekker seg over hele kunst- og kulturfeltet. Medlemmer har sitt virke på scenekunstfeltet, i film- og tv-produksjon, muséer og sjangeroverskridende kunstprosjekter.

Medlemskap i Norske Scenografer i Creo

For å bli medlem av Norske Scenografer må du melde deg inn i Creo forbundet for kunst og kultur. Under «Faglige sammenslutninger» i innmeldingsskjema velger du «Norske Scenografer».

Kontaktinformasjon: 
nsc@creokultur.no
Visuell skillelinje

Profilering av våre medlemmer

Vi oppdaterer www.scenograf.no, og vil profilere medlemmene våre på Instagram og FB. Mail følgende til nscstyret@creokultur.no

 • Portrettbilde (jpg / png av minimum 1000 x 1000 piksler)
 • Kort beskrivelse om ditt arbeid generelt (maks 3 linjer) på norsk OG ENGELSK
 • Link til VIDEO av prosjekt circa 20 sec
 • 3 prosjektbilder  jpg / png (minst 1000 x 1000 piksler)
 • Bildetekster: Prosjektnavn + teater + dato + fotograf + andre designere (scenograf, kostyme, maske, lys)
 • Kontakt: tel, mail, nettside, instagram

Se oversikt over våre medlemmer her

Visuell skillelinje

Bærekraftig scenekunst

Norske Scenografer i Creo er engasjert i arbeidet for en grønn omstilling i kulturfeltet.

I 2019 publiserte Arbeidsgruppen for bærekraftig scenografi en rapport om bærekraftig produksjon i scenekunstfeltet. Rapporten presenterte bl.a. funnene fra en spørreundersøkelse om ressursbruk og gjenbruk i NTO-teatrene, samt eksempler på flere sentre internasjonalt som tilbyr gjenbrukte materialer til kulturfeltet.

Arbeidet kom som et resultat av et seminar på Heddadagene i 2017, og ble fulgt opp med nye seminarer på Heddadagene i 2019 og 2022. Arbeidet følges nå opp av nestleder Silje Sandodden Kise. En ny delings- og gjenbruksplattform for kulturfeltet, www.shiftit.no, er et prosjekt som har latt seg inspirere av rapporten til Arbeidsgruppa for bærekraftig scenografi. Denne plattformen hensyntar også opphavsrett, et viktig aspekt ved gjenbruk av kunstneriske elementer.

Visuell skillelinje

Mer info om NSc i Creo

Styret i Norske Scenografer i Creo:

 • Bård Lie Thorbjørnsen (styreleder)
 • Kyrre Heldal (nestleder)
 • Lawrence Malstaf
 • Oscar Udbye
 • Solveig Holte Bygdnes

 

Vara:

 • Marianne Thallaug Wedset
 • Tora Troe

Forhandlingskomiteen skal i samarbeid med styret forberede tariffoppgjørene.

 • Torkel Skjærven

 • Dordi Strøm

 • Silje Sandodden Kise

 • Dagny Drage Kleiva

Stipendkomiteen har som oppgave å vurdere og innstille stipendsøknader til Statens kunstnerstipend i kategorien for scenografer og kostymedesignere, samt stipendsøknader til Norske Scenografer i Creos vederlagsfond.

 • Ingvill Fossheim
 • Corentin JPM Leven
 • Åsmund Færavaag (ny)

Vara: Ingrid Skanke Høsøien

Valgkomiteen har som oppgave å foreslå og forespørre kandidater til valg.

 • Katja Ebbel

 • Norunn Standal (ny)

Scenografer, kostyme-, figur- og maskedesignere, lys-, video- og lyddesignere
Møtegodtgjørelse (inntil 3 timer) Min. 1 760
Timegasje: Min. 1 515 per påbegynte time, min. 3 timer
Dagsgasje: (inntil 8 timer): Min. 6 050
Ukesgasje: Min. 27 220

 

 

Årets mottakere av stipend fra Norske Scenografer i Creos vederlagsfond er Marte Ekhougen og Ylva Owren.

Marte Ekhougen er figurteaterkunstner og scenograf som etter 13 år i New York, hvor hun bl.a. gjorde figurer til Broadwaysuksessen “Hand to God”, har flyttet tilbake til Norge. De siste årene har hun begynt å skrive og opptre mer, og hun søker om å utarbeide en site specific vandrende figurteaterforestilling i Arendal. Der vil hun utforske en visuell drømmelogikk hvor alle elementer kan potensielt animeres og bli levende. Forprosjektet “Det blå huset” skal vises i Arendal i mars 2023, i samarbeid med lokale utøvere. I prosjektet vil hun være kunstnerisk leder, tekstforfatter og stå for den visuelle utformingen. Stipendtildelingen er på 85.000.

Ylva Owren har bakgrunn fra Akademiet for scenekunst og arbeider tverrkunstnerisk som sceneinstruktør, dramaturg, dramatiker, skuespiller, produsent og scenograf, med faglig hovedtyngde på sistnevnte. «Dysmorphophobia» er en mørk familiekomediemusikal som hun lager sammen med Hannah Giske og Tuva Hennum med teaterkompaniet Normaliteten, og som skal fremføres i Oslo og Vikens offentlige rom sommeren 2023. Dysmorphophobia spinner rundt to misforståtte sirkusartister. Midlene skal brukes til å utvikle kostymeprototyper, og eksperimentere med garn og tekstilers bæreevne, stabilitet og føyelighet. Stipendtildelingen er på 35.000.

Vi gratulerer!