Norske Scenografer i Creo er en landsomfattende, faglig sammenslutning av scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lysdesignere, videodesignere, lyddesignere og maskedesignere i Creo.

Norske Scenografer i Creo arbeider for medlemmenes sosiale, økonomiske og faglige rettigheter. Foreningen ble stiftet 30.januar 1935 som Norsk Teatermalerforening. Den skiftet navn til Norske Teatermalere 1945, til Norske Scenografer i 1971 og til Norske Scenografer i Creo i 2018.

Arbeidsmarkedet for våre kunstnergrupper strekker seg over hele kunst- og kulturfeltet. Medlemmer har sitt virke på scenekunstfeltet, i film- og tv-produksjon, muséer og sjangeroverskridende kunstprosjekter.

Medlemskap i Norske Scenografer i Creo

For at bli medlem av Norske Scenografer må du melde deg inn i Creo forbundet for kunst og kultur. Under «Medlemskap i interesseorganisasjon» velger du «Norske Scenografer».

Kontaktinformasjon: 
nsc@creokultur.no
Visuell skillelinje

Søk stipend fra Creos Vederlagsfond!

Norske Scenografer i Creo har gleden av å utlyse stipender fra NSc i Creos Vederlagsfond! Vi utlyser et fritt antall stipender. Samlet tildelingssum er inntil 120.000,- Søknadsfrist er 01.08.2022.

Hvem kan få støtte?

Scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lysdesignere, videodesignere, lyddesignere og maskedesignere som bor og virker i Norge kan søke.

Hva gis det støtte til?

Det kan gis støtte til å gjennomføre tidsavgrensede, definerte prosjekter innen kunstnerens fagfelt. Støtte kan gis til fordypning i de tradisjonelle fagområdene eller utprøving av nye uttrykksformer som bidrar til kunstnerisk utvikling. Det er også mulig for enkeltpersoner eller grupper å søke midler til å avholde aktivitet som fremmer faglig utvikling for gjeldende kunstnergrupper, for eksempel kurs, seminarer el.l. For mer informasjon se retningslinjer for tildeling av stipend.

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden skal gi en presis begrunnelse for hva midlene vil gå til og skal inneholde: Prosjektbeskrivelse (maks 1000 ord/1MB), kort CV (maks 1MB).

Vedlegg: En liste på maks fem nettlenker, som leder direkte til en side med video, bilder og lyd-arbeider (bilde-filer, lyd-filer eller video som vedlegg mottas ikke).

Rapport

Rapport sendes inn ved prosjektets slutt. Den skal redegjøre for hvordan midlene er benyttet. Det kan ikke tildeles støtte til nytt prosjekt før rapport fra tidligere innvilget prosjektstøtte er innlevert. Rapport sendes til scenograf@creokultur.no.

Norske Scenografer i Creo ønsker å synliggjøre våre fagfelt, så vi oppfordrer alle som mottar stipend til å skrive en kort innledning til rapporten, med maks 3 utvalgte bilder fra arbeidet (maks str. 1MB). Denne innledningen vil kunne bli offentliggjort gjennom Norske Scenografer i Creos kanaler på sosiale medier eller nettside.

 

Søknaden sendes til scenograf@creokultur.no innen 01.08.2022. Det er ikke nødvendig å være medlem i Norske Scenografer i Creo for å søke. 

Visuell skillelinje

Bærekraftig scenekunst

Norske Scenografer i Creo er engasjert i arbeidet for en grønn omstilling i kulturfeltet.

I 2019 publiserte Arbeidsgruppen for bærekraftig scenografi en rapport om bærekraftig produksjon i scenekunstfeltet. Rapporten presenterte bl.a. funnene fra en spørreundersøkelse om ressursbruk og gjenbruk i NTO-teatrene, samt eksempler på flere sentre internasjonalt som tilbyr gjenbrukte materialer til kulturfeltet.

Arbeidet kom som et resultat av et seminar på Heddadagene i 2017, og ble fulgt opp med et nytt seminar på Heddadagene 2019 der rapporten ble presentert. Arbeidet videreføres nå av styreleder, bl.a. på seminaret Grønt veikart under Heddadagene 2022.

Visuell skillelinje

Mer info om NSc i Creo

Styret i Norske Scenografer i Creo:

 

Styret:

 • Bård Lie Thorbjørnsen, leder (ny)
 • Silje Sandodden Kise, nestleder (valgt for 1 år)
 • Ida Grimsgaard, økonomiansvarlig
 • Mari Hesjedal
 • Kyrre Heldal Karlsen (gjenvalgt)
 • Lawrence Malstaf (ny)


Vara:

 • Mari Lotherington
 • Alva Brosten
 • Oscar Udbye (ny)

Forhandlingskomiteen skal i samarbeid med styret forberede tariffoppgjørene.

 • Torkel Skjærven

 • Dordi Strøm

 • Silje Sandodden Kise

 • Dagny Drage Kleiva

Stipendkomiteen har som oppgave å vurdere og innstille stipendsøknader til Statens kunstnerstipend i kategorien for scenografer og kostymedesignere, samt stipendsøknader til Norske Scenografer i Creos vederlagsfond.

 • Ingvill Fossheim
 • Corentin JPM Leven
 • Åsmund Færavaag (ny)

Vara: Ingrid Skanke Høsøien

Valgkomiteen har som oppgave å foreslå og forespørre kandidater til valg.

 • Katja Ebbel

 • Norunn Standal (ny)

Scenografer, kostyme-, figur- og maskedesignere, lys-, video- og lyddesignere
Møtegodtgjørelse (inntil 3 timer) Min. 1.585
Timegasje: Min. 1.362 per påbegynte time, min. 3 timer
Dagsgasje: (inntil 8 timer): Min. 5.450
Ukesgasje: Min. 24.525

Minstesatser for scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lysdesignere, videodesignere, lyddesignere og maskedesignere