Med snart 11 000 medlemmer er Creo Norges største kunstnerorganisasjon.

Arbeidslivet er uforutsigbart, og det er godt å ha noen i ryggen når du trenger hjelp. Creo har skarpskodde saksbehandlere og jurister som bistår deg i saker som omhandler lønn, arbeidstid, ferie, permisjonsrettigheter, ansettelse, oppsigelse, kontrakter og opphavsrett.

Creo ivaretar også sine medlemmer gjennom vårt arbeid for økt forståelse for kunstnernes betydning i samfunnet gjennom politisk påvirkning og opplysningsarbeid om faglige, kulturpolitiske og kunstneriske emner.

 

Bli medlem

 

Hvem kan bli medlem i Creo?

Alle som har inntekt fra kunstneriske eller kunstpedagogiske yrker, eller virksomheter med tilknytning til kulturlivet, kan bli en del av Creo-fellesskapet. Vi arbeider for å sikre deg gode lønns, – og arbeidsvilkår, enten du er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende.

Creo har allerede mange forskjellige medlemsgrupper som inkluderer musikere, sangere, pedagoger, teknikere, dansere, tradisjonshåndverkere, motedesignere, musikkterapeuter, kirkemusikere, scenografer, dramaturger, musikalartister, statister, ledere og administratorer i kulturvirksomheter, og stadig flere slutter seg til oss. Felles for alle er at de jobber innen kunst- og kulturfeltet.

Jo flere vi er, desto større gjennomslagskraft har vi!

Visuell skillelinje

Medlemsfordeler

Fordelene ved å være medlem i Creo er mange. I tillegg til å sikre deg deg trygghet i ditt arbeidsforhold, har vi forhandlet frem en rekke gunstige forsikringsordninger spesielt tilpasset våre medlemmers behov.

Som medlem i Creo får du:

  • Veiledning og bistand i arbeidslivet
  • Juridisk rådgivning
  • Advokatbistand i jobbrelaterte forhold
  • Søknads- og kontraktshjelp
  • Fri inkassotjeneste
  • Skatteveiledning
  • Kurs og konferanser
  • Ulykkes- og ansvarsforsikring
  • Markedets beste innboforsikring
  • Medlemsfordeler hos LOfavør, f.eks.bank og forsiking

I tillegg får du tilgang til Norges beste instrument- og utstyrsforsikring, Advokatforsikring fra HELP og Reiseforsikring fra Europeiske.

Les mer

Visuell skillelinje

Pris på medlemskap?

Medlemskontingenten fastsettes på grunnlag av din brutto årsinntekt fra arbeid eller virksomhet innenfor Creos faglige organisasjonsområde. Kontingenten i Creo skal utgjøre 1,70 prosent av brutto inntekt (din inntekt før skatt og fradrag). I kalkulatoren kan du enkelt få anslått månedlig pris for deg.

Les mer om vårt kontigentsystem

Medlemskap
+ Innboforsikring
+ Ansvarsforsikring
+ Ulykkesforsikring
+ Grunnforsikring
+ OU-midler
...

Student

Vi tilbyr student- og elevmedlemsskap for kr 600,- pr år. LOfavør innboforsikring, Ulykkesforsikring og Ansvarsforsikring er inkludert i studentmedlemskapet.
Les mer om studentmedlemskap her

Bi-medlem

Er du hovedmedlem i et annet LO-forbund kan du være bi-medlem i Creo. Bi-medlemskapet koster 120,- pr. måned. Ulykkesforsikring og Ansvarsforsikring er inkludert i bi-medlemskapet.

Visuell skillelinje

Har du spørsmål angående medlemskap?  Ta kontakt med oss!

Sentralbord: 23 10 22 10
Ordinær telefontid er kl. 10.00-11.30 og kl. 12.00-14.00

E-post: kontingent@creokultur.no