Med mer enn 8800 medlemmer er Creo Norges største kunstnerorganisasjon. Vi arbeider for å sikre medlemmene våre bedre lønns, – og arbeidsvilkår, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende.

En eller annen gang vil de fleste oppleve uregelmessigheter i et arbeidsforhold. Da er det godt å ha noen i ryggen! Som medlem i Creo har du alltid tilgang til informasjon, veiledning og bistand i ditt arbeidsforhold og i spørsmål om dine arbeidsvilkår.

Hvem kan bli medlem i Creo?

Alle som har inntekt fra kunstneriske eller kunstpedagogiske yrker kan bli medlem i Creo. Vi organiserer blant annet utøvende musikere, dansere, pedagoger, produsenter, musikkterapeuter, scenografer, dirigenter, inspisienter, sufflører, teknikere og kritikere.

Jo flere vi er, desto større gjennomslagskraft har vi!

Visuell skillelinje

Medlemsfordeler

Fordelene ved å være medlem i Creo er mange. I tillegg til å sikre deg deg trygghet i ditt arbeidsforhold, har vi forhandlet frem en rekke gunstige forsikringsordninger spesielt tilpasset våre medlemmers behov.

Som medlem i Creo får du blant annet juridisk rådgivning, advokatbistand, søknad- og kontraktshjelp, fri inkassotjeneste, kurs og konferanser – og i tillegg er ulykkesforsikring, ansvarsforsikring og markedets beste innboforsikring inkludert i medlemskapet ditt. Du får også tilgang til Norges beste instrument- og utstyrsforsikring, turnéforsikring, advokatforsikring og reiseforsikring fra Europeiske.

Visuell skillelinje

Hva koster det å være medlem?

Medlemskontingenten i Creo skal utgjøre 1,65 prosent av brutto inntekt. Har du én fast arbeidsgiver, kan denne trekke og innbetale kontingenten for deg.

Er du frilanser eller næringsdrivende, fastsettes kontingenten din på grunnlag av de inntektsopplysninger du gir Creo ved innmelding og senere ved eventuelle endringer i din inntekt.

Les mer