Oversikt over helsetilbydere for sceniske yrkesgrupper

Creo arbeider med å kartlegge hvilke aktører som besitter kompetanse innenfor scenekunstmedisin. Derfor har vi utarbeidet en liste over enkeltpersoner som har erfaring med, og som ønsker å videreutvikle sin kompetanse innen behandling og forebygging for sceniske yrkesutøvere.

Behandlerne som er oppført på listen, er blitt anbefalt av Creos medlemmer, og alle de oppførte tilbyderne har gitt sitt samtykke til å bli inkludert på Creos liste. Noen av disse kan kontaktes direkte, mens andre krever en henvisning fra fastlegen.

 

Videreformidling av medlemmenes erfaringer

Creo har ikke medisinsk kompetanse til å foreta faglige vurderinger av de ulike behandlingsformene eller forebyggingsmetodene. Vårt mål er kun å formidle informasjon fra medlem til medlem om helsetilbydere som andre har hatt gode erfaringer med.

Hvis du kjenner til dyktige medisinske fagpersoner som bør være inkludert på listen, kan du gjerne sende oss tips. Creo vil da ta kontakt for videre vurdering.

 

Liste over helsetilbydere for sceniske yrkesgrupper

Passord for tilgang til listen kan du finne på MinSide, eller ved å sende e-post til lkr@creokultur.no