Oversikt over helsetilbydere for sceniske yrkesgrupper

Creo er i gang med å kartlegge nasjonal kompetanse innenfor scenekunstmedisin og publiserer derfor en liste over personer som har erfaring med, og ønsker å utvikle sin kompetanse innen behandling/forebygging for sceniske yrkesutøvere.

Behandlerne på listen har blitt anbefalt av Creos medlemmer, og de ulike tilbyderne har gitt samtykke til å stå oppført på Creos tilbyderliste. Noen av disse kan kontaktes direkte, andre krever henvisning via fastlege.

Dersom du kjenner til andre gode medisinske aktører som burde vært oppført på listen, send gjerne tips, så tar Creo videre kontakt angående dette.
Send tips her.

 

Gå til oversikt over helsetilbydere for sceniske yrkesgrupper