Creo er avhengig av sine tillitsvalgte. Er du tillitsvalgt i Creo ønsker vi å gi deg god informasjon og opplæring i ditt tillitsvalgtarbeid.

Denne siden vil holde deg oppdatert innenfor alle tariffområder Creo er part i. Her vil du også finne informasjon om lovverk, arbeidsliv, Creos kurstilbud og annet du vil ha nytte av i ditt tillitsverv.

Tillitsmannen

LO har publisert en digital versjon av Einar Gerhardsen sin bok «Tillitsmannen – en håndbok for tillitsvalgte». Denne digitale opplæringen er et nyttig redskap for alle tillitsvalgte i organisasjonssamfunnet. Opplæringen inneholder dessuten et oppslagsverk over nyttige begreper og forklaringer.

Les mer

Kommunesammenslåing

Dagens Regjering har initiert en kommunesammenslåingsprosess. I en slik prosess er det flere utfordringer som spesielt våre tillitsvalgte må ta tak i. Det kan dreie seg om overtallighet, harmonisering av lønnsnivå, ekstra frikjøp av tillitsvalgte og – ikke minst – håndtering av lokale særavtaler

Vi har derfor utarbeidet et notat som beskriver de viktigste spørsmålene og momentene som våre tillitsvalgte må være klar over:

Last ned notat

Gjør deg godt kjent med Creos medlemsfordeler

Som tillitsvalgt er det viktig at du er kjent med de mange fordelene medlemmene våre tilbys, både gjennom Creos egne ordninger og LO favør.

Les mer her.

Er du ny eller avtroppende tillitsvalgt?

Husk å sende melding til Creo sentralt når det velges ny tillitsvalgt på arbeidsplassen.

 

 

 

Kurskalender Creo