Prøv vår kontigentkalkulator

Medlemskontingenten fastsettes på grunnlag av din årsinntekt fra arbeid eller virksomhet innenfor Creos faglige organisasjonsområde. I kalkulatoren kan du enkelt få anslått månedlig pris for deg.

Merk at dette ikke inkluderer ekstra forsikringer som Creos Instrumentforsikring, reiseforsikring, Help advokatforsikring osv.

Medlemskap
+ Innboforsikring
+ Ansvarsforsikring
+ Ulykkeforsikring
+ Grunnforsikring
+ OU-midler
...

For deg som er ansatt:

Medlemskontingenten i Creo skal utgjøre 1,65 prosent av brutto inntekt (din inntekt før skatt og fradrag). Har du én fast arbeidsgiver, kan denne trekke og innbetale kontingenten for deg. Det beregnes bare prosentkontingent av inntekt opp til et visst nivå. For 2021 er det bare inntekt på inntil kr. 32.500,- pr måned det beregnes prosentkontingent av. Det gir en maksimal prosentkontingent på kr. 539,- pr måned (fra 1. januar 2022 heves makskontingenten med 45 kroner til 583). De obligatoriske forsikringene LOfavør Innboforsikring og LOfavør Grunnforsikring kommer i tillegg. For 2021 koster disse kr. 94, – pr måned (kr. 72,- for innboforsikring og kr. 22,- for grunnforsikring).

Slik regnes din kontingent ut:

Prosentkontingent 1,65 % av brutto inntekt +  Forsikringskontingent kr. 94,- +  evt. OU-midler kr. 16,- * = din månedlige kontingent *Creos OU-fond (opplysnings- og utviklingsfond) skal bidra til å finansiere tillitsvalgtopplæring og andre relevante kurs og seminarer for medlemmene. 

For deg som har flere arbeidsforhold/inntektskilder:

Dersom du har mer enn én arbeidsgiver/flere inntektskilder, vil kontingenten din regnes ut på samme måte som for de som kun er selvstendig næringsdrivende og/eller frilansere (se tabell lenger ned på siden). Du kan velge å betale med faktura, eller la en av arbeidsgiverne dine trekke kontingenten for deg. NB! Ikke alle arbeidsgivere har mulighet til å trekke fastbeløp, og i så fall blir du fakturert direkte av Creo.

For deg som er selvstendig næringsdrivende/frilanser:

Er du frilanser eller næringsdrivende, fastsettes kontingenten din på grunnlag av de inntektsopplysninger du gir Creo ved innmelding og senere ved eventuelle endringer i din inntekt. Du må selv sørge for å innbetale kontingenten. Det anbefales å opprette avtalegiro eller e-faktura, blant annet fordi innboforsikringen din er direkte knyttet til medlemskapet. Creo har i alt 10 kontingentklasser for medlemmer som betaler direkte kontingent. Opplever du en periode å ha redusert inntekt, ber du Creo om å bli plassert i en lavere kontingentklasse inntil videre.

Se forøvrig kontingentreglementet.

Fagforeningskontingent er fradragsberettiget i selvangivelsen med inntil kr 3.850 for inntektsåret 2021. Du oppnår fradrag for innbetalt kontingent innenfor nevnte grense selv om arbeidsgiver ikke trekker kontingenten for deg. Det samme gjelder hvis du er næringsdrivende.

Studentmedlemskap:

Creos student- og elevmedlemskap koster kr 600,- per år. Medlemskapet løper fra 1. august til 31. juli.

Bi-medlemskap:

Er du hovedmedlem i ett annet LO-forbund kan du være bi-medlem i Creo. Bi-medlemmer får samme hjelp og støtte som andre medlemmer, og har samme tilgang til alle Creos kurs, forsikringer og rabattavtaler. Bi-medlemskapet koster 120,- pr. måned.