Medlemskontingenten fastsettes på grunnlag av din brutto årsinntekt fra arbeid eller virksomhet innenfor Creos faglige organisasjonsområde.

Prøv vår kontingentkalkulator

Medlemskontingenten fastsettes på grunnlag av din brutto årsinntekt fra arbeid eller virksomhet innenfor Creos faglige organisasjonsområde. I kalkulatoren kan du enkelt få anslått månedlig pris for deg.

Merk at dette ikke inkluderer de individuelle forsikringene som Creos instrumentforsikring, Europeiske reiseforsikring, LOfavør advokatforsikring og Turnéforsikring.

Fyll inn årsinntekt uten desimal eller mellomrom. Eks: 400000
Medlemskap
+ Innboforsikring
+ Ansvarsforsikring
+ Ulykkesforsikring
+ Grunnforsikring
+ OU-midler
...

Fagforeningsfradrag

Fagforeningskontingent er fradragsberettiget i skattemeldingen med inntil 7.700 kroner, som er en fordobling siden 2021. Du oppnår fradrag for innbetalt kontingent innenfor nevnte grense selv om arbeidsgiver ikke trekker kontingenten for deg. Det samme gjelder hvis du er næringsdrivende.

 

Ordinært medlemskap

Medlemskontingenten i Creo skal utgjøre 1,70 prosent av brutto inntekt (din inntekt før skatt og fradrag). Har du én fast arbeidsgiver, kan denne trekke og innbetale kontingenten for deg. NB! Ikke alle arbeidsgivere har mulighet til å trekke fastbeløp, og i så fall blir du fakturert direkte av Creo. Les mer om fakturering lenger ned på denne siden.

Det beregnes bare prosentkontingent av inntekt opp til et visst nivå. For 2023 er det bare inntekt på inntil kr 36 500,- pr mnd det beregnes prosentkontingent av. Det gir en maksimal prosentkontingent på kr 621,- pr måned.

De obligatoriske forsikringene LOfavør Innboforsikring og LOfavør Grunnforsikring kommer i tillegg. Fra 01.11.2023 koster disse kr 120, – pr måned (kr 95,- for innboforsikring og kr 25,- for grunnforsikring).

Slik regnes din kontingent ut:

Prosentkontingent 1,70 % av brutto inntekt +  forsikringskontingent kr 120,- +  evt. OU-midler kr. 16,- * = din månedlige kontingent *Opplærings- og utviklingsavgift, skal bidra til å finansiere tillitsvalgtopplæring og andre relevante kurs og seminarer for medlemmene. 

Betaling med faktura

Dersom du ikke trekkes kontingent via arbeidsgiver, fastsettes kontingenten din på grunnlag av de inntektsopplysninger du gir Creo ved innmelding og senere ved eventuelle endringer i din inntekt. Du må selv sørge for å innbetale kontingenten. Det anbefales å opprette AvtaleGiro eller eFaktura, blant annet fordi innboforsikringen din er direkte knyttet til medlemskapet.

Opplever du en periode å ha redusert inntekt, ber du Creo om å bli plassert i en lavere kontingentklasse inntil videre.

Se forøvrig kontingentreglementet

 

 

Studentmedlemskap

Creos student- og elevmedlemskap koster kr 600,- pr år. Medlemskapet løper fra 1. august til 31. juli. LOfavør innboforsikring, Ulykkesforsikring og Ansvarsforsikring er inkludert i studentmedlemskapet.

Les mer om studentmedlemskap her

 

Bi-medlemskap

Er du hovedmedlem i et annet LO-forbund kan du være bi-medlem i Creo. Bi-medlemmer får samme hjelp og støtte som andre medlemmer, og har samme tilgang til alle Creos kurs, forsikringer og rabattavtaler. Bi-medlemskapet koster kr 120,- pr måned.

Ulykkesforsikring og Ansvarsforsikring er inkludert i bi-medlemskapet.