Velkommen til Årsmøte

Fredag 22. april 2022, i Bærum Kulturhus.

Program:
15:30 Årsmøte
17:30 Årsmøtemiddag
19:30 Konsert

Saker til årsmøtet sendes til postviken@creokultur.no innen 11. mars 2022

Deltakere på årsmøtet inviteres til middag og konsert med
«The Seeger Sessions – Live»

Medlemmer med lang reisevei kan søke støtte til overnatting.

På vegne av styret i Creo Viken
Ellen Kathrine Trelease Eriksen, styreleder