Kontakt:
postviken@creokultur.no

Leder:
Ellen Kathrine Trelease Eriksen

Styremedlemmer:

 • Jon Martin Høie
 • Øyvind Sørum
 • André Fjørtoft
 • Cathrine Husum
 • Hilde Chapman

Varamedlemmer:

 • Anniken Paulsen
 • Margrete Augdal
Visuell skillelinje

Creo Vikens tilskuddsordning

Maks 10.000 pr. søker – styret kan i særskilte tilfeller tildele mer.

Hva kan det søkes tilskudd til?

 • Kurs
 • Konserter
 • Faglige samlinger
 • Turnéer
 • Prosjekter
 • Forestillinger
 • Andre tiltak iht. beskrivelse nedenfor

Creo Viken ønsker å bidra til aktivitet blant medlemmene sine. Vi er en mangfoldig fagforening med mange fagretninger, og regionlagets oppgave er blant annet å legge til rette for kurs for tillitsvalgte og medlemmer og å sørge for et sosialt miljø blant medlemmene. (Normalvedtekter for Creos regionlag, punkt 1.4) Denne tilskuddsordningen skal bidra til det.

Kriterier:

 • Prosjektet skal komme medlemmer i Creo Viken til gode. Det er en kollektiv støtte og det omsøkte tiltaket må involvere minst to medlemmer.
 • Prosjektet må finne sted i Viken.
 • Søknaden må inneholde et budsjett og det må leveres regnskap og en kortfattet rapport i etterkant. Tilskuddet må betales tilbake hvis det ikke brukes.
 • Det er positivt hvis prosjektet favner flere fagretninger.

Etter innkomne søknader tildeler styret støtte på bakgrunn av en selvstendig vurdering.

Slik søker du:

Frist for å søke Creo Vikens tilskuddsordning er 1.6. og 1.11 2024.

Søknad sendes pr. e-post til: postviken@creokultur.no

MERK SØKNADEN «TILSKUDDSORDNING 2024»

Last ned søknadsskjema her