Velkommen til Creo Møre og Romsdal!

Vi er 270 medlemmer i vårt regionlag, og er en sentral kultur- og næringspolitisk høringsinstans i saker som påvirker vårt arbeidsområde i fylket.

Vi bistår i arbeidsrelaterte forhandlinger og tilbyr veiledning i temaer knyttet til arbeidsliv, frilans- og næringsvirksomhet. Vi har tillitsvalgte ved kulturskolene, i kirkelig sektor, ved Operaen i Kristiansund, ved Teatret Vårt og ved de videregående skolene med musikk, dans og drama. Våre medlemmer er både fast ansatte, frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Creo Møre og Romsdal ønsker å bistå medlemmene i regionen. Ingen henvendelser er for små eller for store!

 

Siden 2021 har vi avsatt midler som man kan søke på for støtte til

  • Videreutdanning eller kurs
  • Kurs/konferanser der medlemmer deltar og representerer Creo
  • Veldedighetskonserter/forestilling

Retningslinjer med info om søknadsfrist

 

For å bistå medlemmene våre best mulig har vi fordelt arbeidsoppgavene etter geografiske områder og fagområder.

Styret med kontaktinfo her

 

Ta gjerne kontakt om stort og smått!

Vi i styret besluttede å legge vårt årsmøte til 19.4 kl 19:30-21. 
Frist for å sende in saker till årsmøtet er 8.3 og saksliste sendes ut senest 19.3

Møtet kommer att gjennomføres via Zoom, men og som ett fysiskt møte på Molde Kulturskole.

På årsmötet setter vi kursen innfor det nye året. Møt opp og gjør din stemme hørd! Vi håper å se så mange som mulig der 🙂

Har du lyst att engagera deg mer i Creo Møre Romsdal, så ta kontakt med valgkommiteen.
Den består i år av:

Kristiansen, Kjetil 95146169 kjetillyd@gmail.com
Hauenschild, Dirk 45398525 dirk.hauenschild@gmx.de
Skrede, Per Samuel 40454322 samuel@skrede.com

Vi vill också vidareformidle info fra Fylkeskommunen om att de lyser ut:

Stipend til profesjonelle kunstnarar som bur og har sitt arbeid i Møre og Romsdal fylkeskommune. Ramma er på 1 000 000 kroner.

Frist for å søkje er 1. april.

Lenke til informasjon og søknadsskjema:  https://mrfylke.no/tilskot-prisar-og-stipend/stipend/kunstnarstipend

Har du ett prosjekt du vil sette ut i livet kanskje et kunstneropphold ved Seanse – senter for kunstproduksjon kan være en vei fremåt?
Oppholdet blir arrangert i uke 24, 25, 42 og 43.

Seanse tilbyr:

  • Gode arbeidsforhold i egne lokaler
  • Veiledning av mentorer med kunstnerisk og barnefaglig kompetanse
  • Deltakelse i et tverrkunstnerisk kunstnerkollegium
  • Honorar, reise og opphold.
    Link til mer info om kunstneropphold og hvordan søke gåhit

Mvh, regionlagsstyret gjennom leder Odd Sonntag

Regionlagsleder
Creo, Møre og Romsdal

creomr@creokultur.no