Velkommen til Creo Møre og Romsdal!

Vi er over 300 medlemmer i vårt regionlag, og er en sentral kultur- og næringspolitisk høringsinstans i saker som påvirker vårt arbeidsområde i fylket.

Vi bistår i arbeidsrelaterte forhandlinger og tilbyr veiledning i temaer knyttet til arbeidsliv, frilans- og næringsvirksomhet. Vi har tillitsvalgte ved kulturskolene, i kirkelig sektor, ved Operaen i Kristiansund, ved Teatret Vårt og ved de videregående skolene med musikk, dans og drama. Våre medlemmer er både fast ansatte, frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Creo Møre og Romsdal ønsker å bistå medlemmene i regionen. Ingen henvendelser er for små eller for store!

Visuell skillelinje

Søk støtte

Siden 2021 har vi avsatt midler som man kan søke på for støtte til

  • Videreutdanning eller kurs
  • Kurs/konferanser der medlemmer deltar og representerer Creo
  • Veldedighetskonserter/forestilling

Retningslinjer med info om søknadsfrist

Visuell skillelinje

Styret

Styret har fordelt geografisk og faglig ansvar mellom oss i fylket, slik at vi skal kunne dele på oppgåvene og ha best mogleg kunnskap om vårt felt.

Steinar Andreas Rinde – Leiar
Ansvarsområde: Romsdal

Magnhild Tafjord – Nestleiar
Ansvarsområde: Sunnmøre

Dirk Hauneschild – Kasserar
Ansvarsområde: Kantorer

Sebastian Wie Murphy – Sekretær
Ansvarsområde: Scenekunstnere og teknikere

Martin Bredin – Styremedlem
Ansvarsområde: Nordmøre

Anja Poulsen – Styremedlem
Ansvarsområde – Sunnmøre

Visuell skillelinje