Velkommen til Creo Møre og Romsdal!

Vi er 280 medlemmer i vårt regionlag, og er en sentral kultur- og næringspolitisk høringsinstans i saker som påvirker vårt arbeidsområde i fylket.

Vi bistår i arbeidsrelaterte forhandlinger og tilbyr veiledning i temaer knyttet til arbeidsliv, frilans- og næringsvirksomhet. Vi har tillitsvalgte ved kulturskolene, i kirkelig sektor, ved Operaen i Kristiansund, ved Teatret Vårt og ved de videregående skolene med musikk, dans og drama. Våre medlemmer er både fast ansatte, frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Creo Møre og Romsdal ønsker å bistå medlemmene i regionen. Ingen henvendelser er for små eller for store!

Visuell skillelinje

Søk støtte

Siden 2021 har vi avsatt midler som man kan søke på for støtte til

  • Videreutdanning eller kurs
  • Kurs/konferanser der medlemmer deltar og representerer Creo
  • Veldedighetskonserter/forestilling

Retningslinjer med info om søknadsfrist

Visuell skillelinje

Styret

For å bistå medlemmene våre best mulig har vi fordelt arbeidsoppgavene etter geografiske områder og fagområder.

Styret med kontaktinfo her

Visuell skillelinje

Kontakt

E-post: postmr@creokultur.no

Ta kontakt om stort og smått!

Følg oss gjerne på Facebook for mer info og nyheter.