Velkommen til Creo Møre og Romsdal!

Vi er 280 medlemmer i vårt regionlag, og er en sentral kultur- og næringspolitisk høringsinstans i saker som påvirker vårt arbeidsområde i fylket.

Vi bistår i arbeidsrelaterte forhandlinger og tilbyr veiledning i temaer knyttet til arbeidsliv, frilans- og næringsvirksomhet. Vi har tillitsvalgte ved kulturskolene, i kirkelig sektor, ved Operaen i Kristiansund, ved Teatret Vårt og ved de videregående skolene med musikk, dans og drama. Våre medlemmer er både fast ansatte, frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Creo Møre og Romsdal ønsker å bistå medlemmene i regionen. Ingen henvendelser er for små eller for store!

Visuell skillelinje

Søk støtte

Siden 2021 har vi avsatt midler som man kan søke på for støtte til

 • Videreutdanning eller kurs
 • Kurs/konferanser der medlemmer deltar og representerer Creo
 • Veldedighetskonserter/forestilling

Retningslinjer med info om søknadsfrist

Visuell skillelinje

Styret

 • Odd Sonntag -leiar
 • Øyvind Skatvedt Robak -nestleiar
 • Steinar Andreas Rinde -sekretær
 • Tone Synnøve Øygard Steinkopf -kasserer
 • Georgina Alexander – styremedlem
 • Tone Synnøve Øygard Steinkopf – styremedlem
 • Magnhild Tafjord – styremedlem
 • Kjetil Kristiansen – varamedlem
 • Ebba Ringmar – varamedlem

Valgkommité:

 • Dirk Hauenschild (leder)
 • Elise Gjerde
 • Stein Helge Solstad

Ansvarsområder:

 • Søre sunnmøre: Øyvind Skatvedt Robak
 • Nordre sunnmøre: Magnhild Tafjord
 • Romsdal: Steinar Andreas Rinde
 • Nordmøre: Odd Sonntag og Ebba Ringmar
 • Kyrkjemusikarar: Tone Synnøve Øygard Steinkopf
 • Scenekunst: Georgina Alexander
Visuell skillelinje