Med snart 11 000 medlemmer er Creo Norges største fagforening og interesseorganisasjon innen kunst- og kulturfeltet.

Vi arbeider for å sikre bedre lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende.

Alle som har inntekt fra kunstneriske eller kunstpedagogiske yrker, eller virksomheter med tilknytning til kulturlivet, kan bli en del av Creo-fellesskapet.

Som medlem får du blant annet gratis juridisk rådgivning, advokatbistand, kurs og konferanser, søknads- og kontraktshjelp, ulykkesforsikring, ansvarsforsikring og markedets beste innboforsikring.

Nyheter

Kalender