Arbeidslivet.no

Et samarbeid mellom LO, FAFO og LO Media

Arbeidslivet.no er en nettbasert kunnskapsportal om og for arbeidslivet. Nettsiden skal formidle nyheter, forskning, fakta, statistikk og meninger om utvalgte arbeidslivstema på en lett tilgjengelig måte. Temaene er sortert under overskriftene arbeid, lønn, velferd og internasjonalisering.

Visuell skillelinje

Likestilling og Seniorpolitikk

Likestilling

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har utarbeidet flere hjelpemidler til bruk i arbeidet for en mer likestilt personalpolitikk.

Creo er også medlem av Balansekunst som består av mer enn 60 kunst- og kulturorganisasjoner som sammen og på eget initiativ arbeider for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Les mer om Balansekunst

Seniorpolitikk

Seniorpolitikk og seniortiltak på arbeidsplassen opptar stadig flere av våre medlemmer og tillitsvalgte. Senter for Seniorpolitikk har publisert en verktøykasse for tillitsvalgte på sine nettsider.

 

Visuell skillelinje

Trakassering

Hvis du som tillitsvalgt har behov for råd vedr. håndtering av saker som omhandler seksuell trakassering eller andre typer trakassering kan du kontakte Creo sentralt. Du kan også få rådgivning ved å bruke Balansekunsts veiledningstelefon. Dette er et gratis lavterskeltilbud for personer som har opplevd eller vært vitne til seksuell trakassering i kulturlivet. Telefonen er åpen tirsdag og torsdag fra kl. 12 til 15. Alle henvendelser behandles fortrolig. Ring 940 87 929.

Les mer om veiledningstelefonen