Creo - forbundet for kunst og kultur

Ønsker du en oversikt over hva din fagforening har gjort de siste årene? Her finner du Creos årsmeldinger!

I årsmeldingene får du vite mer om hvem Creo er og hva vi gjør, Creos politiske arbeid, om tariffoppgjør, saksbehandling, juridisk rådgivning, kurs, arrangementer, prosjekter og kommunikasjon – for å nevne noe.

Vi håper at du vil få glede av å lese de påfølgende sidene!

Creos årsmeldinger: