Tore Nordviks musikkpris

Creos vederlagsfond har opprettet en musikkpris som skal gå til enkeltmusikere eller ensembler som gjennom prestasjoner av høy kunstnerisk kvalitet har gjort seg særlig bemerket i norsk musikkliv. Prisen er sjangeruavhengig og forbeholdt etablerte musikere bosatt i Norge ettersom prispengene kommer fra musikkvederlag.

Les mer om Tore Nordvik Musikkpris

Utdeling

Tore Nordviks musikkpris ble utdelt for aller første gang under Creos landsmøte i november 2022. Det var Karl Seglem som ble den aller første mottakeren av prisen på kr 150 000.

I juryens begrunnelse står det:

Karl Seglem har utviklet et unikt musikalsk språk. Hans musikk vitner om en nysgjerrig og lyttende musiker. Seglem gir også rom til andre og yngre musikere, og viderefører på den måten sin musikalske visdom. Seglem er en svært allsidig musiker, produsent og komponist som framstår som en musikalsk veiviser for mange.

Foto: Sven-Erik Knoff
Visuell skillelinje

Eiliv Gunstrøm og datter Bess minnelegat

Stipend for unge, lovende fiolinister

Creo har fått i oppdrag å forvalte Eiliv Gunstrøm og datter Bess minnelegat som i henhold til legatets vedtekter skal tildele et «stipend til unge fremadstormende fiolinister under 30 år». Stipendet skal deles ut årlig og er i år på 200 000 kroner.

Legatets styre, som består av politisk ledelse i Creo, har besluttet hvem som skal få stipendet etter innstilling fra en innstillingskomité som består av Vegar Snøfugl, Catharina Chen og Ole Kristian Ruud.

Les mer om Eiliv Gunstrøm og datter Bess minnelegat

Utdeling

Stipendet ble delt ut for første gang under Creos landsmøte, og gikk til fiolinist Bjørg Pas.