Tore Nordviks musikkpris

Creos vederlagsfond har opprettet en musikkpris som skal gå til enkeltmusikere eller ensembler som gjennom prestasjoner av høy kunstnerisk kvalitet har gjort seg særlig bemerket i norsk musikkliv. Prisen er sjangeruavhengig og forbeholdt etablerte musikere bosatt i Norge ettersom prispengene kommer fra musikkvederlag.

Les mer om Tore Nordvik Musikkpris

Utdelinger

Foto: Sven-Erik Knoff
Visuell skillelinje

Eilif og datter Besse Gunstrøms minnelegat

Stipend for unge, lovende fiolinister

Creo har i oppdrag å forvalte Eilif og datter Besse Gunstrøms minnelegat som i henhold til legatets vedtekter skal tildele et «stipend til unge fremadstormende fiolinister under 30 år». Stipendet skal deles ut årlig og er i år på 200 000 kroner.

Legatets styre, som består av politisk ledelse i Creo, skal beslutte hvem som skal få stipendet etter innstilling fra innstillingskomitéen som består av Vegar Snøfugl, Catharina Chen og Ole Kristian Ruud.

Les mer om Eiliv Gunstrøm og datter Bess minnelegat

Utdelinger

Stipendet ble delt ut for første gang under Creos landsmøte i 2022, og gikk til fiolinist Bjørg Pas. I 2023 gikk stipendet til fiolinist Victoria Lewis.

 

Visuell skillelinje

Sammenslåingsstiftelsen

Sammenslåingsstiftelsen er en sammenslåing av seks tidligere stiftelser, forvaltet av Creo. Styret har vedtatt at det i år deles ut to stipender på kr 25.000.

Stiftelsens formål er å støtte yngre, lovende musikere og sangere til fremme av musikkstudiet. Hvert stipend skal gå til én person: en yngre og lovende musiker, sanger, komponist eller dirigent. Beløpet skal fortrinnsvis benyttes til studier.

Du søker ved å fylle ut søknadsskjema som du kan laste ned her. Søknadsskjema og evt vedlegg sendes på e-post til: post@creokultur.no innen 1.september.

Les mer om Sammenslåingsstiftelsen