Tore Nordviks musikkpris

Creos vederlagsfond har opprettet en musikkpris som skal gå til enkeltmusikere eller ensembler som gjennom prestasjoner av høy kunstnerisk kvalitet har gjort seg særlig bemerket i norsk musikkliv. Prisen er sjangeruavhengig og forbeholdt etablerte musikere bosatt i Norge ettersom prispengene kommer fra musikkvederlag.

Les mer om Tore Nordvik Musikkpris

Utdelinger

2023

– Årets prisvinner er en verdig mottager som jeg har hatt gleden av å følge helt siden 1990-tallet, sier styreleder i Creos vederlagsfond, Cathrine Nyheim. Han har et enormt musikalsk spenn, og en stor rikdom i sitt musikalske uttrykk. Han er en søkende musiker i stadig utvikling, og jeg er spent på å høre hvor musikken tar ham videre. Les hele saken

 

2022

Tore Nordviks musikkpris ble utdelt for aller første gang under Creos landsmøte i november 2022. Det var Karl Seglem som ble den aller første mottakeren av prisen på kr 150 000.

I juryens begrunnelse står det:

Karl Seglem har utviklet et unikt musikalsk språk. Hans musikk vitner om en nysgjerrig og lyttende musiker. Seglem gir også rom til andre og yngre musikere, og viderefører på den måten sin musikalske visdom. Seglem er en svært allsidig musiker, produsent og komponist som framstår som en musikalsk veiviser for mange.

Foto: Sven-Erik Knoff
Visuell skillelinje

Eilif og datter Besse Gunstrøms minnelegat

Stipend for unge, lovende fiolinister

Creo har i oppdrag å forvalte Eilif og datter Besse Gunstrøms minnelegat som i henhold til legatets vedtekter skal tildele et «stipend til unge fremadstormende fiolinister under 30 år». Stipendet skal deles ut årlig og er i år på 200 000 kroner.

Legatets styre, som består av politisk ledelse i Creo, skal beslutte hvem som skal få stipendet etter innstilling fra innstillingskomitéen som består av Vegar Snøfugl, Catharina Chen og Ole Kristian Ruud.

Les mer om Eiliv Gunstrøm og datter Bess minnelegat

Utdeling

Stipendet ble delt ut for første gang under Creos landsmøte i 2022, og gikk til fiolinist Bjørg Pas.

Visuell skillelinje

Sammenslåingsstiftelsen

Til støtte for yngre lovende musikere og sangere til fremme av musikkstudiet.

Sammenslåingsstiftelsen er en sammenslåing av seks tidligere stiftelser, forvaltet av Creo – forbundet for kunst og kultur. Etter en periode med lav avkastning er det nå endelig igjen rom for å dele ut midler fra stiftelsen, og styret har derfor vedtatt at det i år deles ut to stipend på kr 25.000, – hver.

Hvert stipend skal gå til en person; en yngre og lovende musiker, sanger, komponist eller dirigent. Beløpet skal fortrinnsvis benyttes til studier.

Les mer om Sammenslåingsstiftelsen