Tore Nordviks musikkpris

Creos vederlagsfond har opprettet en musikkpris som skal gå til enkeltmusikere eller ensembler som gjennom prestasjoner av høy kunstnerisk kvalitet har gjort seg særlig bemerket i norsk musikkliv. Prisen er sjangeruavhengig og forbeholdt etablerte musikere bosatt i Norge ettersom prispengene kommer fra musikkvederlag.

Prisen skal etter planen deles ut for første gang på Creos landsmøte i november og er på 150 000 kroner.

Organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner kan foreslå kandidater til prisen. Forslagene skal inneholde fyldige, dokumenterbare opplysninger og en begrunnelse. Frist for innsending av forslag til priskandidater er 31. mai 2022.

Forslagene sendes inn på e-post til nordvikprisen@creokultur.no.

Les mer om Tore Nordvik Musikkpris

Visuell skillelinje

Eiliv Gunstrøm og datter Bess minnelegat

Stipend for unge, lovende fiolinister

Creo har fått i oppdrag å forvalte Eiliv Gunstrøm og datter Bess minnelegat som i henhold til legatets vedtekter skal tildele et «stipend til unge fremadstormende fiolinister under 30 år». Stipendet skal deles ut årlig og er i år på 200 000 kroner.

Legatets styre, som består av politisk ledelse i Creo, beslutter hvem som skal få stipendet etter innstilling fra en innstillingskomité som består av Vegar Snøfugl, Catharina Chen og Ole Kristian Ruud. Stipendet skal deles ut for første gang på Creos landsmøte i november.

Forslag til stipendkandidater sendes på e-post innen 31. august til gunstroem@creokultur.no

Les mer om Eiliv Gunstrøm og datter Bess minnelegat

Visuell skillelinje

Sammenslåingsstiftelsen

Til støtte for yngre lovende musikere og sangere til fremme av musikkstudiet

Sammenslåingsstiftelsen er en sammenslåing av seks tidligere stiftelser, forvaltet av Creo – forbundet for kunst og kultur. Etter en periode med lav avkastning er det nå endelig igjen rom for å dele ut ett stipend, og styret har derfor vedtatt at det i år deles ut et stipend på kr 25.000, –

Stipendet skal gå til en person; en yngre og lovende musiker, sanger, komponist eller dirigent. Beløpet skal fortrinnsvis benyttes til studier.

En kortfattet søknad sendes til Creo, post@creokultur.no, innen 1. november.

Les mer om Sammenslåingsstiftelsen