Noteark
Som medlem i Creo får du gratis juridisk bistand i saker om opphavsrett, enten du er involvert som utøver, tilvirker eller komponist/låtskriver/tekstforfatter.

Opphavsretten, slik den i Norge er nedfelt i åndsverkloven – opprinnelig vedtatt av Stortinget 12. mai 1961, er det rettslige og økonomiske fundamentet for de fleste skapende og utøvende kunstnere innenfor musikkfeltet. Opphavsretten er også av stor betydning for andre aktører i bransjen, som tilvirkere (plateselskap), musikkforlag og kringkastere.

Som utøver nyter du først og fremst vern etter åndsverklovens kapittel 2, som gir deg enerett til å råde over din framføring, både når det gjelder opptak, kringkasting og annen utnyttelse. I klartekst betyr dette at den som ønsker å spre dine prestasjoner til andre enn den krets du direkte opptrer for, må innhente ditt eksplisitte samtykke. Et slikt samtykke, en såkalt overdragelse av utøverens enerett, bør selvsagt ha sin pris.

Som til tilvirker (eier av mastertape) har du en lovfestet enerett til å utnytte innspillingen.
Utøvere og tilvirkere opprettet i 1989 et felles selskap, Gramo, som innkrever, forvalter og utbetaler vederlag for kringkasting og annen offentlig framføring av fonogrammer.

Som komponist/låtskriver/tekstforfatter nyter du vern etter flere bestemmelser i åndsverkloven, og igjen er det eneretten til å råde over egne verker som er sentral. Denne eneretten kan eventuelt overdras til et musikkforlag.
Komponister og tekstforfattere har sitt forvaltningsselskap TONO, hvor også musikkforleggerne er representert.

Krenkelse av opphavsretten
Ditt rettsvern som utøver, tilvirker eller opphavsperson kan krenkes på ulike måter. Som utøver kan du for eksempel oppleve å bli utgitt på plate uten å ha gitt samtykke til det. Som tilvirker risikerer du at innspillingen din spres av noen som ikke lovlig har ervervet retten til det, og som opphavsperson kan du oppleve at andre kopierer ditt verk (plagiat). Både utøvere, tilvirkere og opphavspersoner kan bli utsatt for at rettighetsbelagt materiale brukes i uønskede sammenhenger. Som medlem i Creo får du gratis juridisk bistand i denne type saker, enten du er involvert som utøver, tilvirker eller komponist/låtskriver/tekstforfatter.

Les deg opp
Introduksjon til opphavsretten, skrevet av professor dr. juris Olav Torvund, kan trygt anbefales. Den finnes også som podcast!