Dette mener Creo.

Creos politiske uttalelser fra landsmøtet 2022 har hovedvekt på kulturpolitiske saker, men berører også etiske spørsmål i kulturlivet og de store, internasjonale spørsmålene verden må løse de neste tiårene.

Uttalelsene tar utgangspunkt i Creo sin rolle og posisjon i kulturlivet og fagbevegelsen, med de ambisjoner forbundet vil jobbe for i neste landsmøteperiode.

Flere av uttalelsene handler om store politiske spørsmål som Creo ikke kan løse alene. Det trengs handling fra våre politikere, både nasjonalt og internasjonalt, for å løse de enorme utfordringene klimakrisen gir eller å øke det internasjonale presset mot Russlands krigføring i Ukraina.

Men, Creo og kulturlivet har også en selvstendig rolle og ansvar for å implementere de store politiske spørsmålene i sitt arbeid. Saker som klima, internasjonal solidaritet, #Metoo og mangfold er viktige for storsamfunnet, men også i kulturlivet og for Creos medlemmer.

Creo har som ambisjon å styrke kompetansen innen alle disse områdene, slik at hele organisasjonen blir bedre rustet til å inkludere politiske og etiske vurderinger i politiske prosesser og driften av forbundet.

 

Last ned PDF: Uttalelser fra Creos landsmøte