«Oksygenmasken»

Som de sier i sikkerhetsinformasjonen når man er ute og flyr; for å kunne hjelpe andre er det er viktig å ta på din egen oksygenmaske først.

Creo har scenekunstmedisin og ivaretakelse av våre medlemmers yrkeshelse som satsingsområde. Fokus på psykisk helse er en stor del av prosjektet. Vi gir alle våre medlemmer tilgang til veiledning hos samtaleterapeut for medlemspris. Creo dekker de resterende kostnadene.

Er du tillitsvalgt dekker Creo også ALLE kostnadene for en første samtale, som et prøveprosjekt ut året.

Vilkårene for samtaler utover denne kostnadsfrie samtalen er de samme som for ordinære medlemmer. Det vil si 5 subsidierte samtaleterapitimer á kr. 400,- og deretter mulighet for å booke timer til ordinær pris, á kr. 600,-.

 

Registrer deg for samtaleterapi

 

Visuell skillelinje

Det kan være krevende å være tillitsvalgt

Som tillitsvalgt i Creos er du talsperson for medlemmene, og har fått medlemmenes tillit til å ivareta deres interesser på en best mulig måte. Våre tillitsvalgte, både avtaletillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte, er en svært viktig del av vår organisasjon, og helt nødvendig for at vi skal oppfylle våre mål, til beste for medlemmene.

Creo har medlemmer innenfor hele kunst- og kulturfeltet, og har en svært sammensatt medlemsmasse. Dette betyr at våre tillitsvalgte må forholde seg til mange ulike utfordringer som varierer alt etter hvilken arbeidsplass, hvilket tariffområde, eller i hvilket organisasjonsledd, man har sitt verv.

Mange rapporterer at dere står i komplekse problemstillinger og mer krevende prosesser i arbeidslivet enn tidligere. Dere skal støtte medlemmene i utfordrende situasjoner, ta de vanskelige samtalene, og dere blir ofte både støttekontakter og «hobby-psykologer». Dere må håndtere konflikter med arbeidsgivere, ofte fungere som tolk mellom ulike parter, og av og til også realitetsorientere våre medlemmer. Flere av dere er helt ferske, noen opplever å stå ganske alene i rollen, og andre kan kjenne på slitasje etter å ha stått i vervet i mange år.

Kort oppsummert, forventes det mye av våre tillitsvalgte, og det er viktig for oss å passe på deres psykiske helse, for at dere skal kunne ivareta medlemmene våre på best mulig måte. Som de sier i sikkerhetsinformasjonen når man er ute og flyr; for å kunne hjelpe andre er det er viktig å ta på din egen oksygenmaske først.

Creo ønsker derfor å sette fokus på våre tillitsvalgte og deres psykologiske trygghet.

Visuell skillelinje

Individuell samtaleterapi – kostnadsfri time for tillitsvalgte

Creo har et tilbud om individuell samtaleterapi for alle våre medlemmer. Dette tilbudet omfatter også våre medlemmer i rollen som tillitsvalgt. Det betyr at dere når som helst kan ta kontakt med Nion og be om en samtale, hvis dere har behov for råd og litt mental støtte.

Som et prøveprosjekt ut året, dekker Creo alle kostnadene for den første samtalen*

Vilkårene for samtaler utover denne kostnadsfrie samtalen er de samme som for ordinære medlemmer. Det vil si 5 subsidierte samtaleterapitimer á kr. 400,- og deretter mulighet for å booke timer til ordinær pris, á kr. 600,-.

Det er viktig å presisere at dette tiltaket kommer i tillegg støtte fra administrasjonen i spørsmål om lov- og avtaleverk og andre arbeidsrelaterte ting, og Creo vil selvsagt videreføre og utvikle våre kompetansehevende tiltak innen de tradisjonelle områdene. Samtaler med Nion er ment som et supplement, ettersom tillitsvalgt rollen være krevende og vi ønsker å ta vare dere.

Dere gjør en uvurderlig jobb for medlemmene og Creo!

 

Registrer deg for samtaleterapi

 

*Creo har mange hundre tillitsvalgte. Dersom tilbudet skulle det bli veldig etterspurt vil vi måtte sette en begrensning på antall kostnadsfrie samtaler

Visuell skillelinje

Om Nion

Nion er et oppstartsmiljø bestående av nyutdannede psykologistudenter, og mer erfarne terapeuter, alle med master i psykologi og med relevant erfaring. Nion tilbyr sine tjenester digitalt, slik at du kan være der du føler deg mest trygg, og samtidig slippe å ta fri fra jobb eller reise langt for å møte opp til timen. De fokuserer på et tilbud til de som trenger noen å prate med før det utvikler seg til en diagnose, slik at man unngår de dypeste dalene, og alt strevet det medfører.

Nion tilbyr ikke helsetjenester, og gjør derfor ikke utredning, diagnostisering eller behandling av psykiske lidelser. Nions visjon er å tette «the treatment gap», altså alle som har behov for samtaleterapi, men som ikke er syke nok for det offentlige, eller har ressurser til det private.

Les mer om Nion her