Velkommen til Creo Rogaland! Vi har i overkant av 600 medlemmer og er en sentral kultur- og næringspolitisk høringsinstans i saker som påvirker vårt arbeidsområde. Vi bistår i arbeidsrelaterte forhandlinger med tett samarbeid med Creo sentralt og tilbyr veiledning i temaer knyttet til arbeidsliv og frilans- og næringsvirksomhet. Vi arrangerer kurs og andre typer nettverkssamlinger for våre medlemmer hvert år. Våre medlemmer er både fast ansatte, frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Vi vil at «nye Creo» skal være like mye for de medlemmene som ikke er i en konflikt eller driver lønnsforhandlinger, men ønsker å utvide sitt potensiale gjennom kunsten.

Vi har tillitsvalgte ved kulturskolene, i kirkelig sektor, blant orkestrene, ved de videregående skolene med musikk, dans drama i Sandnes, Haugesund og Stavanger og Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger

Vi har også frilansrepresentanter og studentrepresentant ved UiS.

 

Kontakt:

epost: postr@creokultur.no

Telefon styreleder : 982 56 144

 

Følg oss på Facebook!

Visuell skillelinje

Årsmøtet for Creo Rogaland 2020 er avholdt og nytt styre er valgt

Leder: Eddie Andresen

Styremedlemmer:

 • Michelle Lindboe
 • Erik Waldejer
 • Ragnhild Elisabeth Hoel
 • Øystein Bru Frantzen

Vara for styret:

 • Åsmund Skretting Austvoll
 • Elin Lotsberg
 • Marina Johansson

Studentrepresentant:

 • Henrik Aarnes

Vara for studentrepresentant:

 • Cecilia Salazar

Valgkomite:

 • Anna Elise Sørdal Klungre
 • Nils Erik Steinsbø

 

Årsmøtet for Creo Rogaland 2022 blir fredag 25.mars kl. 18.00

Sted: Forestillingssalen Stavanger katedralskole, Bjergsted, Sandvigå 9.

Frist for innsending av saker til årsmøtet: 11.februar  

Innkalling med sakliste vil bli sendt medlemmene senest 1 måned før årsmøtet med kopi til forbundsstyret. Innkallingen skjer elektronisk.

Velkommen!