Her finner du oversikten over faglige sammenslutninger i Creo.

En faglig sammenslutning er et nettverk bestående av utøvere innenfor en gitt bransje, eller yrke. Hver sammenslutning har sitt eget demokratisk valgte styre, og er med på representere bransjepolitiske interesser i Creo. Som medlem blir du automatisk tildelt en sammenslutning om du tilhører deres felt.