Her finner du oversikten over faglige sammenslutninger i Creo.

En faglig sammenslutning er et nettverk bestående av Creos medlemmer innenfor en gitt bransje, eller yrke. Sammenslutningene bidrar til å ivareta det faglige felleskapet samtidig som de er viktige kompetansesentre for resten av organisasjonen.

Hver sammenslutning har sitt eget demokratisk valgte styre, og er med på representere bransjepolitiske interesser i Creo. Som medlem blir du automatisk tildelt en sammenslutning dersom det finnes en på ditt felt, med mindre du reserverer deg mot dette. Det er også mulig å høre til mer enn én sammenslutning, dersom man yrkesmessig faller inn under flere.

Bli medlem

Visuell skillelinje