MUSIKKTEATERFORUM I CREO (MTF) er en faglig sammenslutning i fagforbundet Creo, og er en felles møteplass for alle som arbeider profesjonelt med musikkteater. MTF ble stiftet som en interesseorganisasjonen i 2011, og ble en del av fagforbundet Creo høsten 2021.
  • MUSIKKTEATERFORUM I CREO skal fremme musikkteater som kunstform, og styrke musikkteaterutøveres ståsted både som utøvende scenekunstnere, arbeidstakere og kulturell entreprenør/næringsaktør.
  • MUSIKKTEATERFORUM I CREO arbeider, gjennom sitt virke, for et samlet scenekunstfelt. 
  • MUSIKKTEATERFORUM I CREO har et utvidet tilbud til sine medlemmer gjennom medlemskapet i fagforbundet Creo, som gode forsikringsordninger, rådgivning og juridisk bistand, kurs/workshops/kompetansehevende tiltak, tariffavtaler, og en politisk ledelse som kontinuerlig arbeider for å styrke medlemmenes rettigheter i arbeidslivet mm.    

 

Visjon

Musikkteaterforum i Creo (MTF) skal gjennom sin virksomhet styrke musikkteateret som kunstform, basert på kunstfaglig kompetanse, bærekraft, samt økonomisk og samfunnsmessig verdiskaping.

Hovedmål

  • Bidra til økt verdiskaping og bærekraft for utøvere og andre innen musikkteater/scenekunst.
  • Arbeide for styrket samarbeid og dialog mellom relevante miljøer.
  • Arbeide for økt oppmerksomhet og kunnskap om musikkteater som kunstform.
  • Kommunisere musikkteaterets betydning både økonomisk og samfunnsmessig, og synliggjøre behov overfor det politiske miljø og bevilgende myndigheter.

Møt menneskene i Creo!

Bli medlem

Kontakt

Har du spørsmål om Musikkteaterforum i Creo, ta kontakt med styrleder Christoffer Mæland: mtf@creokultur.no