Bli en del av et sterkt fagmiljø som jobber for å bedre vilkårene for feltet.

Musikkteaterforum i Creo (MTF) er en faglig sammenslutning i fagforbundet Creo, og er en felles møteplass for alle som arbeider profesjonelt med musikkteater. MTF ble stiftet som en interesseorganisasjonen i 2011, og ble en del av fagforbundet Creo høsten 2021.

 

 • Musikkteaterforum i Creo skal fremme musikkteater som kunstform, og styrke musikkteaterutøveres ståsted både som utøvende scenekunstnere, arbeidstakere og kulturell entreprenør/næringsaktør.
 • Musikkteaterforum i Creo arbeider, gjennom sitt virke, for et samlet scenekunstfelt. 
 • Musikkteaterforum i Creo har et utvidet tilbud til sine medlemmer gjennom medlemskapet i fagforbundet Creo, som gode forsikringsordninger, rådgivning og juridisk bistand, kurs/workshops/kompetansehevende tiltak, tariffavtaler, og en politisk ledelse som kontinuerlig arbeider for å styrke medlemmenes rettigheter i arbeidslivet mm.    

 

Bli medlem

Visuell skillelinje

Visjon

Musikkteaterforum i Creo (MTF) skal gjennom sin virksomhet styrke musikkteateret som kunstform, basert på kunstfaglig kompetanse, bærekraft, samt økonomisk og samfunnsmessig verdiskaping.

Hovedmål

 • Bidra til økt verdiskaping og bærekraft for utøvere og andre innen musikkteater/scenekunst.
 • Arbeide for styrket samarbeid og dialog mellom relevante miljøer.
 • Arbeide for økt oppmerksomhet og kunnskap om musikkteater som kunstform.
 • Kommunisere musikkteaterets betydning både økonomisk og samfunnsmessig, og synliggjøre behov overfor det politiske miljø og bevilgende myndigheter.

Trykk her for å lese MTFs vedtekter

Visuell skillelinje

Styret

Styreleder: Elisabeth Rustad

Styremedlemmer

 • Maja A. Teialeret
 • Magnhild Konnestad
 • Liv-Ellen H. Kahrs
 • Kent Andreas Sæterøy

Varamedlemmer 

 • Simon Engeset Løfoll
 • Mari Haugen Smistad
Visuell skillelinje

Kontakt

Har du spørsmål om Musikkteaterforum i Creo, ta kontakt med styrleder Christoffer Mæland: mtf@creokultur.no

Møt menneskene i Creo!